Asked Dec 21st, 2021 4:00 a.m. 168 0 1
 • 168 0 1
+2

Làm thế nào để điều hướng thẻ <a> lồng vào trong thẻ khác?

Share
 • 168 0 1

mình có đoạn mã như bên dưới và mình muốn khi click vào "click here" thì file 'demo.html' sẽ được hiển thị trong một thẻ khác ở đây mình ví dụ là thẻ "iframe" thì làm như thế nào vậy?Mọi người giúp mình với.

<html>
  <body>
    <a href = "demo.html">
      <p> click here</p>
    </a>
    <br>
    <iframe></iframe>
  </body>
</html>

1 ANSWERS


Answered Dec 21st, 2021 6:02 a.m.
Accepted
+3

Bạn tham khảo

Share
Dec 21st, 2021 6:28 a.m.

Mình bổ sung thêm, thường để phòng chống clickjacking thì các website đều được thiết lập content policy để ngăn chặn việc website đó bị nhúng vào một website khác orgin (website giả mạo). Do đó, với cách làm trong answer này thì nó sẽ hoạt động ổn khi bạn tự nhúng website của bạn nha.

+1
| Reply
Share
Dec 21st, 2021 6:29 a.m.

Tham khảo thêm về tấn công Clickjacking tại: https://viblo.asia/p/lo-hong-clickjacking-aWj536e1l6m

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.