Asked Feb 9th, 2022 8:47 a.m. 60 0 0
  • 60 0 0
+1

hỏi cài django trong heroku

Share
  • 60 0 0

các bạn ơi sao mình dùng python 3.7.12 hoặc miniconda 3.7.10 cài django trong heroku giống như bài viết này https://viblo.asia/p/cach-trien-khai-ung-dung-django-cho-heroku-voi-git-cli-1VgZvDj15Aw và làm đủ theo các bước và upload lên heroku nhưng khi push xong không hiểu sao lại bị lỗi failed to push và lỗi application error h10,h12,h14 image.png

Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 9th, 2022 4:45 p.m.

mình thì chưa rõ log như nào nhưng nếu phải đoán thì mình nghĩ có khi ở procfile bị format LF của Win thay vì CRLF của các OS họ Unix

0
| Reply
Share
Feb 10th, 2022 12:19 a.m.

@devil_boom_129 ,thế à,máy mình cài hdh win10 win 32 bit làm thế nào để cài heroku không bị lỗi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.