Asked thg 11 16, 2019 3:23 CH 68 0 1
  • 68 0 1
0

co so du lieu

Share
  • 68 0 1

E muốn hỏi chút là e muốn cai cơ sơ liệu kêt nối python nên sử dụng cơ sở du liệu nào ạ.Momng anh chi cho ý kiến ạ

1 ANSWERS


Answered thg 11 17, 2019 2:55 SA
Accepted
0

Ở đây quan trọng không phải là cơ sở dữ liệu nào mà mục đích bạn mong muốn là gì để có lựa chọn CSDL thích hợp. Chứ Python hay bất kỳ ngôn ngữ nào thì CSDL nào cũng kết nối được

Share
Avatar Thanh Mai @maint3991
thg 11 17, 2019 3:03 SA

mục đích của mình là như dạng thống kê, kiêu data science hoặc viết các tool thống kê số liệu.bạn tu vấn cho minh nên dùng loại nào ạ

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 11 17, 2019 3:17 SA

@maint3991 thế bạn nên dùng các CSDL dạng NoSQL. MongoDB là 1 ví dụ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.