Asked Nov 16th, 2019 3:23 PM 57 0 1
  • 57 0 1
0

co so du lieu

Share
  • 57 0 1

E muốn hỏi chút là e muốn cai cơ sơ liệu kêt nối python nên sử dụng cơ sở du liệu nào ạ.Momng anh chi cho ý kiến ạ

1 ANSWERS


Answered Nov 17th, 2019 2:55 AM
Accepted
0

Ở đây quan trọng không phải là cơ sở dữ liệu nào mà mục đích bạn mong muốn là gì để có lựa chọn CSDL thích hợp. Chứ Python hay bất kỳ ngôn ngữ nào thì CSDL nào cũng kết nối được

Share
Thanh Mai @maint3991
Nov 17th, 2019 3:03 AM

mục đích của mình là như dạng thống kê, kiêu data science hoặc viết các tool thống kê số liệu.bạn tu vấn cho minh nên dùng loại nào ạ

0
| Reply
Share
Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 17th, 2019 3:17 AM

@maint3991 thế bạn nên dùng các CSDL dạng NoSQL. MongoDB là 1 ví dụ

0
| Reply
Share