Asked Feb 13th, 2019 11:57 AM 66 0 1
  • 66 0 1
0

update cake php 2

Share
  • 66 0 1

Các bác cho hỏi update dữ diệu ở cake cú pháp như nào ạ?

Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 14th, 2019 2:16 AM

1 ANSWERS


Answered Feb 15th, 2019 1:29 AM
+1
bin/cake migration migrate
bin/cake migration seed
Share