Asked Feb 13th, 2019 11:57 a.m. 76 0 1
  • 76 0 1
0

update cake php 2

Share
  • 76 0 1

Các bác cho hỏi update dữ diệu ở cake cú pháp như nào ạ?

Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 14th, 2019 2:16 a.m.

1 ANSWERS


Answered Feb 15th, 2019 1:29 a.m.
+1
bin/cake migration migrate
bin/cake migration seed
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.