Asked May 28th, 2019 1:16 PM 202 0 2
  • 202 0 2
+2

Làm sao tạo được trang web thiết kế logo tự động kiểu bảng chữ cái

Share
  • 202 0 2

Làm sao tạo được trang web tạo logo tự theo bảng chữ cái. Ví dụ trang này: https://logohub.io/ https://favicon.io/

Avatar huunai @huunaishe
May 28th, 2019 1:16 PM

Thấy đơn giản nhưng mình không làm được.

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered May 29th, 2019 1:22 AM
Accepted
+3

Nếu bạn muốn tự xây dựng 1 trang web mà bản thân nó có thể sinh ra logo. Bạn có thể thử tìm hiểu về Intervention Image hỗ trợ cho Laravel: http://image.intervention.io/getting_started/introduction

Thư viện này cho phép bạn chèn text vào ảnh: http://image.intervention.io/api/text

Cách khác thì bạn có thể sử dụng thư viện tạo logo được xây dựng sẵn.

Share
Avatar huunai @huunaishe
May 29th, 2019 3:16 AM

Cảm ơn bạn @HaiHaChan

+1
| Reply
Share
Answered May 29th, 2019 6:23 AM
+3

dùng canvas đấy, render ảnh trên client luôn, thử konvajs

Share
Avatar huunai @huunaishe
May 29th, 2019 10:40 AM

Ý tưởng hay nhưng mình không biết về code.

0
| Reply
Share
Avatar Lê Vĩnh Thiện @le.vinh.thien
May 30th, 2019 6:14 AM

@huunaishe chịu rồi

0
| Reply
Share
May 30th, 2019 7:09 AM

@huunaishe thuê mình code cho :v

0
| Reply
Share
Avatar huunai @huunaishe
May 30th, 2019 1:27 PM
Avatar huunai @huunaishe
May 30th, 2019 1:30 PM

@Plumpboy Giá tầm 400k chắc được ấy. https://www.vlance.vn/viec-freelance/can-php-script-tao-logo-tu-dong. Kiểm tra mình đã đặt hàng ở đây.

0
| Reply
Share
Jun 3rd, 2019 8:56 AM
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.