Asked Jun 1st, 2021 8:29 a.m. 40 0 2
  • 40 0 2
0

Làm thế nào để Build product angular không bị lưu cache ( Máy bên người dùng sẽ được cập nhật phiên bản mới)

Share
  • 40 0 2

Cả nhà cho mình hỏi làm thế nào để khi build product của anglar mà bên máy người dùng sẽ tự động xóa cache ( cập nhật phiên bản mới) khi load lại hoặc 1 thực hiện 1 thao tác nào đó?

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jun 2nd, 2021 1:33 a.m.

Bạn đang dùng library để build project của mình nhỉ?

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jun 1st, 2021 8:54 a.m.
0

thêm unique query string tương ứng mỗi version

Share
Answered Jun 3rd, 2021 5:50 p.m.
0

Các ứng dụng SPA bây giờ hầu như mỗi lần build đều đã tạo unique id rồi, nhưng vẫn bị vấn đề cache.
Bởi vì trình duyệt nó cache html source nên dù có unique file build vẫn bị cache như thường thôi. Cách giải quyết là nói cho trình duyệt biết rằng riêng cái html source thì mày không được cache bằng cách thêm:

  • Meta html <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate"/>, cách dễ làm nhất, bỏ qua cách 2 bên dưới.
  • Hoặc từ webserver như nginx, apache,... trả về Header Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

p/s: Thật ra cũng chỉ cần no-cache hoặc no-store thôi là đủ rồi 😀

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.