Asked thg 6 25, 2021 3:35 CH 74 0 3
  • 74 0 3
+1

Hỏi về show list data trong laravel

Share
  • 74 0 3

Em có một list data hiện ra view. data có title, content, auth... . Content khá dài . Em muốn lấy ra tất cả 10 cái. Môi cái có đủ tất cả các field trên nhưng content chỉ lấy giới hạn độ dài khoảng 100 kí tự xong đến dấu " ... Xem thêm" khi click vào xem thêm thì load tiếp cotent còn lại

3 ANSWERS


Answered thg 6 28, 2021 6:53 SA
Accepted
0

Hình như content dài nên bạn muốn lấy 100 ký tự để tối ưu cho câu truy vấn. Như vậy thì trong câu truy vấn bạn cắt luôn 100 ký tự đầu tiên của content là được. Có thể dùng hàm LEFT trong SQL để cắt.

SELECT
id, title, LEFT(content, 100) as short_content
FROM your_table

Tuy nhiên bạn nên lưu ý, nếu content của bạn có chưa HTML / Markdown syntax thì việc cắt chuỗi bằng SQL sẽ có thể gây sai lệch cú pháp HTML/Markdown. Do vậy, nếu bạn muốn ổn hơn thì nên lưu thêm một cột short_content riêng.

Share
Answered thg 6 26, 2021 2:23 SA
+1

muốn lấy 10 cái thì phân trang trên server lấy 10 cái 1 trang.

độ dài 100 ký tự thì bạn xử lý ở client thôi: example: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_read_more.asp

Share
Answered thg 7 6, 2021 3:44 CH
0

Dùng css để giới hạn ký tự chuổi là hay nhất

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.