Asked Dec 11th, 2018 7:27 a.m. 1042 0 1
  • 1042 0 1
0

Gitlab bị lỗi port 22: Connection refused

Share
  • 1042 0 1

Như tiêu đề thì mình add SSH key vào gitlab xong rồi test thì bị lỗi port 22: Connection refused. Bạn nào bị rồi cho mình hướng dẫn fix được không nhỉ? Mình thử mấy cách trên mạng nhưng không được

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Dec 11th, 2018 7:34 a.m.

Bạn test bằng câu lệnh gì mà nhận được lỗi đó nhỉ 🤔

Bạn copy output đầy đủ trên terminal lên đây được không 😄

+2
| Reply
Share
Avatar Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
Dec 11th, 2018 7:44 a.m.

@thangtd90 Mấy cái domain là mình sửa lại nhé, vì domain mình đang làm ko public đc

ssh -Tv git@gitlab.domain.vn <br>
OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.6, OpenSSL 1.0.2g  1 Mar 2016
debug1: Reading configuration data /home/htta/.ssh/config
debug1: /home/htta/.ssh/config line 2: Applying options for gitlab.domain.vn
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to gitlab.domain.vn [210.245.91.39] port 22.
debug1: connect to address 210.245.91.39 port 22: Connection refused
ssh: connect to host gitlab.domain.vn port 22: Connection refused

file config

Domain GitLab server
  Host gitlab.Domain.vn
  RSAAuthentication yes
  IdentityFile ~/.ssh/domain_id_rsa
0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
Dec 11th, 2018 7:50 a.m.

@thangtd90 Mình thử bằng lệnh ssh -T git@gitlab.com thì output nó ra như này Permission denied (publickey)

0
| Reply
Share
Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Dec 11th, 2018 8:13 a.m.

@TuanAnh9996 Bạn chuyển sang port 443 thử xem, với check lại xem trên server host con gitlab của bạn có bật firewall chặn mất port 22 không ? Với cả ssh -T git@gitlab.com là bạn đang check ssh đến gitlab gốc mà đâu phải đến gitlab mà bạn đã host lên server đâu, mình tưởng bạn đang muốn check ssh đến gitlab.domain.vn mới đúng chứ nhở ?

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Dec 11th, 2018 9:09 a.m.

@TuanAnh9996 Permission denied (publickey) là lỗi chung chung khi bạn kết nối đến server bằng ssh thôi, còn để check nguyên nhân cụ thể thì đúng là như bạn đã làm ở trên, là dùng option -v hay -vv, -vvv ý 😄 Bạn thử ssh -Tvvv git@gitlab.domain.com và check kỹ log xem.

Còn như thông báo ở trên là port 22: Connection refused thì có vẻ server của bạn không cho ssh vào qua cổng 22 mặc định 🤔

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 11th, 2018 9:23 a.m.
0

Bạn cài lại Gitlab coi sao, mình thấy cài lại là hay fix đc lắm 😃)

Share
Dec 12th, 2018 4:01 a.m.

được thật ạ? 😱😱😱

0
| Reply
Share
Avatar Cùi Bắp @euclid
Dec 14th, 2018 2:35 a.m.

@vuongthai95 đc mà =)) j4f

+1
| Reply
Share
Dec 14th, 2018 5:07 a.m.

😆

0
| Reply
Share
Apr 17th, 2019 7:03 a.m.

@TuanAnh9996 xóa cả cái IP này đi em: 210.245.91.39

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.