Asked thg 6 25, 2019 8:34 SA 247 0 1
  • 247 0 1
0

Date picker

Share
  • 247 0 1

Các bác cho hỏi e đang sử dụng datepicker . Bây giờ muốn khi người dùng nhập vào ô input ngày tháng sai định dạng thì tự động ô input sẽ chuyển về rỗng or ngày tháng hiện tại thì sử lý ntn ạ ?

Avatar Hải Hà @HaiHaChan
thg 6 25, 2019 10:22 SA

bạn tham khảo link này nhé: http://keith-wood.name/uiDatepickerValidation.html

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 6 25, 2019 10:19 SA
+1

bạn có thể dùng, regular expression ở js để bắt và đặt giá trị về trắng thôi. Còn biểu thức regular expression như thế nào thì gg nhé 😄

Share
Avatar Vờ v @Vo_Tu
thg 6 26, 2019 4:39 SA

Mình xử lý dc rồi cảm ơn b !

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.