Asked Jun 25th, 2019 8:34 AM 236 0 1
  • 236 0 1
0

Date picker

Share
  • 236 0 1

Các bác cho hỏi e đang sử dụng datepicker . Bây giờ muốn khi người dùng nhập vào ô input ngày tháng sai định dạng thì tự động ô input sẽ chuyển về rỗng or ngày tháng hiện tại thì sử lý ntn ạ ?

Hải Hà @HaiHaChan
Jun 25th, 2019 10:22 AM

bạn tham khảo link này nhé: http://keith-wood.name/uiDatepickerValidation.html

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 25th, 2019 10:19 AM
+1

bạn có thể dùng, regular expression ở js để bắt và đặt giá trị về trắng thôi. Còn biểu thức regular expression như thế nào thì gg nhé 😄

Share
Vờ v @Vo_Tu
Jun 26th, 2019 4:39 AM

Mình xử lý dc rồi cảm ơn b !

0
| Reply
Share