Asked Mar 27th, 2023 1:44 p.m. 125 0 1
  • 125 0 1
-4

github

Share
  • 125 0 1

các bạn cho hỏi liễu mai mốt tháng 5 ,github có hạn chế upload github nhiều file hoặc nhiều repo không

1 ANSWERS


Answered Mar 28th, 2023 9:45 a.m.
+1

Khả năng cao đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tìm cách lấy tiền từ túi bạn.

Giống như Google Photo trước cho update free sau khi mình update ảnh lên nhiều rồi nó ngưng ko cho free nữa thế là phải Đăng ký hàng tháng thôi.

Hoặc nếu như ko bắt ae đăng ký thì có một câu rất cổ điển và khá đúng:

If it's not product then you are product. 🤣

Trước mình cũng hay cất tùm lung hết thảy cái gì thấy hay cũng cất hết, cứ như người siêu tầm tài liệu vậy đó. Nhưng sau này mới thấm cái gì mà không kiếm ra tiền thì nó là RÁC theo đúng nghĩa đen luôn.

Thay vì nghĩ việc xài free thì tìm cách dùng nó hiệu quả nó mà kiếm được tiền cho mình thì bao nhiêu cũng trả. 🤣

Share
Avatar Mozzz @Moz1
Mar 31st, 2023 3:37 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.