Asked Apr 19th, 2021 2:46 a.m. 138 0 3
  • 138 0 3
+4

Truyền dữ liệu cho Component React

Share
  • 138 0 3

Chào mọi người, mình có một câu hỏi mong được mọi người giải đáp giúp mình

Ví dụ trong Component Product có khá nhiều Component con và data của product cũng khá là nhiều. Mình đang thắc không biết truyền data như thế nào cho hợp lý.

  • TH1: Truyền tất cả data xuống cho component con. Cách này nhìn Component sẽ khá gọn.
  • TH2: Cần data gì thì truyền data ấy. Cách này phải liệt kê khá nhiều field trong Component.

Không biết cách nào thì mới hợp lý ạ?

3 ANSWERS


Answered Apr 19th, 2021 2:49 a.m.
+1

TH1: Nếu các component con của bạn đều có sử dụng chung dữ liệu gì đó thì bạn nên nhét hết vào JSON rồi truyền 1 cục sang luôn, đỡ sợ bị thiếu data gì

TH2: Nếu các component con của bạn không sử dụng chung dữ liệu gì thì bạn cứ truyền vào từng prop một

Share
Apr 19th, 2021 2:55 a.m.

Mình đang truyền như thế này cho trường hợp 2, và thấy có vẻ khá dài.
Nhưng component đó chỉ dùng mấy field như mình truyền, còn data tổng có vài chục field lận =))

Screenshot_1.png

0
| Reply
Share
Apr 19th, 2021 3:16 a.m.

@thangly98 vậy mình nghĩ bạn nên truyền như TH1, cho hết vào JSON rồi ném sang, tất cả các component đều làm như thế vì có lẽ các component bên trong product của bạn cũng sẽ dùng chung khá nhiều field

0
| Reply
Share
May 27th, 2021 6:24 a.m.

@thangly98 không liên quan lắm mà hình như từ Information nó k đúng =)))

0
| Reply
Share
Answered Apr 19th, 2021 2:51 a.m.
+1

bạn thử tìm hiểu sate xem có được không

Share
Apr 19th, 2021 2:57 a.m.

Vì data cố định nên mình không dùng state á

0
| Reply
Share
Answered May 27th, 2021 6:22 a.m.
+1

Mình thì làm 1 cái hàm filterField(data, ['field1','field1,...]) cho phép lọc những thuộc tính cần truyền thông qua props. Sử dụng kiểu như này: <Comp data={{...filterField(product, ALLOW_FIELD_LIST}} />

Share
May 27th, 2021 9:32 a.m.

Cách này có vẻ hay, để mình áp dụng thử

0
| Reply
Share
May 29th, 2021 2:49 a.m.

@thangly98 okay bạn =)))

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.