Asked May 30th, 2018 6:51 a.m. 175 0 1
  • 175 0 1
0

CHạy thử app trên heroku

Share
  • 175 0 1

Mình up app rails lên heroku, app lấy từ quyển ruby on rails. Khi chạy lên thì được nhưng khi mình đăng ký thì nó báo lỗi 500 . Ai có thể giải thích giúp mình được không ạ?

May 30th, 2018 8:16 a.m.

@thangngv95 Bạn ơi thiếu dữ kiện quá, mọi người hơi khó hiểu. Bạn có thể đăng thêm log lỗi, hay ảnh lỗi... được không?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 31st, 2018 2:30 a.m.
+1

Nếu deploy thành công rồi thì bạn xem DB đã được migrate thành công chưa nhé. Ngoài ra heroku hỗ trợ xem log khi có lỗi, bạn kiểm tra rồi xử lý hoặc post log lên đây nhé 😃 https://devcenter.heroku.com/articles/logging

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.