Asked Nov 22nd, 2019 1:45 a.m. 89 0 2
  • 89 0 2
0

Giải quyết bài toán cắt ảnh công văn thành các phần nhỏ.

Share
  • 89 0 2

Mọi người giúp đỡ em với ạ Xin ý tưởng để giải quyết bài toán cắt ảnh công văn thành các phần nhỏ.

2 ANSWERS


Answered Nov 22nd, 2019 2:19 a.m.
0

nếu mà về lập trình thì mấy phần kia đánh nhãn được hết mà. có nhãn rồi làm model và train thôi

Share
Answered Nov 22nd, 2019 3:07 a.m.
0

Nếu form công văn fix cứng, bạn dùng OpenCV để xử lí nhé, tìm tọa độ của các box tương ứng các phần của công văn. OpenCV hỗ trợ Python và C++

Share
Nov 22nd, 2019 4:25 a.m.

Nhiều loại công văn bạn ơi. !

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.