Asked Jul 24th, 2020 4:04 a.m. 238 0 2
  • 238 0 2
+1

Deep Link

Share
  • 238 0 2

Em đang làm một api về đăng kí tài khoản cho 1 app làm bằng react native. Khi người dùng đăng kí sẽ nhận được một mail kèm theo một link liên kết tới màn điền các thông tin cần thiết để đăng kí. Theo e tìm hiểu thì dùng deep link để khi người dùng ấn vào liên kết đó app sẽ mở ra. Nhưng em chưa tìm thấy tài liệu nào giới thiệu về nó khi dùng laravel. Mọi người có thể cho e xin key word hoặc link tài liệu được không ạ

2 ANSWERS


Answered Jul 24th, 2020 6:46 a.m.
Share
Answered Jul 29th, 2020 4:09 a.m.
0

Bạn có thể sử dụng Firebase Dynamic Links trong trường hợp này để khi nhấn vào liên kết trong email thì app sẽ mở ra. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bạn xem tại đây: https://firebase.google.com/docs/dynamic-links Các bước tạo được Firebase hướng dẫn rất chi tiết theo từng step. Bạn thử xem sao nhé.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.