Asked thg 10 15, 2019 4:30 SA 171 0 3
  • 171 0 3
0

Lấy 2 mảng con trong mảng - Laravel

Share
  • 171 0 3

Nhờ các bác giúp đỡ: Mình có mảng lồng nhau, mỗi key của mảng cha, muốn lấy 2 mảng con, thì phải chỉnh lại câu query như thế nào? Cảm ơn các bác giúp đỡ mô hình

query kết ủa chỉ lấy được 2 giá trị của 1 key, key còn lại không có

3 ANSWERS


Answered thg 10 16, 2019 6:13 SA
+2

Bạn thử tham khảo bài viết này xem mình nghĩ nó sẽ giải quyết được vấn đề của bạn đó: https://viblo.asia/p/khac-phuc-han-che-so-luong-ban-ghi-khi-truy-van-tu-bang-quan-he-bWrZngw9lxw

Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
thg 10 16, 2019 6:22 SA

👏 bonus cho 1 upvote nhé ❤️

+2
| Reply
Share
Avatar Bùi Hiếu @buihieubthc2rb
thg 10 16, 2019 7:26 SA

@dao.thai.son cảm động

0
| Reply
Share
Answered thg 10 15, 2019 6:52 SA
+1
$this->whereHas('bills', function($query) {
    $query->orderBy('id', 'DESC')->limit(2);
})->with('bills')->orderBy('id', 'ASC')->limit(10)->get();

Không biết đúng ý của bạn chưa

Share
Avatar No Naem @Naem
thg 10 16, 2019 1:10 SA

Đoạn whereHas kia thì ko cần ->orderBy('id', 'DESC')->limit(2); Cái đoạn nhỏ này chú ném ở trong with thôi, whereHas thì chỉ càn có bills là oke rồi =))

0
| Reply
Share
Answered thg 10 19, 2019 2:43 SA
0

laravel eager loading limit trong relationship sẽ không hoạt động. Cần package eloquen-eager-limit hoặc tạo marco collection theo bài này https://qiita.com/mpyw/items/f141c44f0c747cb1442f

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.