Asked Mar 30th, 2018 4:30 a.m. 158 0 2
  • 158 0 2
0

Cho mình hỏi về tạo hiệu ứng khi chuyển scene.

Share
  • 158 0 2

Có bạn nào biết về hiệu ứng khi chuyển giữa các màn hình (scene) không? mình tìm miết mà chỉ thấy cái fade in, fade out thôi. Có hiệu ứng nào khác giổng như bên PowerPoint hiệu ứng khi thay đổi các slide không?

2 ANSWERS


Answered Mar 30th, 2018 9:12 a.m.
+1

https://www.youtube.com/watch?v=JaLSfoX1Rz4

https://github.com/prime31/TransitionKit

package khá cũ, tuy nhiên có thể là thứ bạn cần

Share
Answered Mar 30th, 2018 9:23 a.m.
+1

Bạn cũng có thể tạo 1 scene loading giữa 2 scene. tạo hình ảnh loading hay hay code hiệu ứng theo ý thích

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.