Asked thg 9 10, 11:00 SA 79 0 1
  • 79 0 1
0

hỏi giao diện pug của express

Share
  • 79 0 1

mọi người cho mỉnh hỏi mình đang cài express bằng nodejs sử dụng templates engine pug,sao mình không render ra màu sắc cho templates được khi dùng body bgcolor=red trong pug để tạo màu sắc cho express mà không thấy pug render ra màu sắc cho express,hay phải vô style.css làm ,và ai biết cách tạo trang chủ cho express bằng html,css mà không cần pug,ejs

1 ANSWERS


Answered thg 9 12, 2:36 SA
0

Style thì bác phải sửa lại trong file css của bác chứ. Pug sao nó tự style được đâu. 😃) Bác cần dùng giao diện thì dùng luôn Nuxt.js viết bằng Vue nó dễ phát triển hơn. Hoặc là dùng Next.js / Remix.run nếu bác dùng React.

Share
thg 9 12, 8:09 SA

bạn bit dùng git scm không,không hiểu sao hồi cái cpu cũ của mình upload code lên heroku trực tiếp không bị lỗi auth failed ,nay thay cpu mới thì nó báo lỗi này image.png

-1
| Reply
Share
thg 9 13, 5:56 SA

@longyu Bạn thử login lại heroku xem.

heroku login
0
| Reply
Share
thg 9 15, 4:39 SA

@huukimit ,không dùng template engine làm giao diện nội dung cho web,dùng html,css thuần cũng được ha

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.