Asked thg 11 18, 3:15 SA 72 0 1
  • 72 0 1
0

Lấy toàn bộ option trong thẻ select dùng formControlName

Share
  • 72 0 1

Em làm như này nhưng khi submit thì chỉ lấy được những option được click, không lấy được toàn bộ trong thẻ select, đặt formControlName ở thẻ select cũng không được. mọi người giúp em cách lấy toàn bộ option khi submit form với ạ

formGroup em lấy như này image.png

1 ANSWERS


Answered thg 11 18, 3:22 SA
Accepted
0

hi e,

khi e define form group, thì cái selectedTsaProfiles kia có phải array ko?

Cái này đơn giản lắm, e xem ví dụ này nhé

Share
Avatar phuong le @PHUONG_LE
thg 11 18, 3:25 SA

image.png em có để array

0
| Reply
Share
Avatar Mai Trung Đức @maitrungduc1410
thg 11 18, 3:28 SA

@PHUONG_LE e phải để nó lúc tạo form group ấy nhé, ví dụ:

registrationForm = this.fb.group({
    cityName: [""]
  })
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.