Asked Jun 25th, 6:01 a.m. 102 0 1
 • 102 0 1
+3

Về việc tích hợp Google Pay vào Website

Share
 • 102 0 1

Mình muốn hỏi về việc tích hợp Google Pay vào Website . Lúc trước có dùng Paypal nhưng thấy dể bị Limit quá.

Webiste mình là sản phẩm dịch vụ dạng "digital goods" . Khi mình tham khảo API Google Pay thì thấy có 1 trường biến PAYMENT_GATEWAY . Cái này khai báo thế nào vậy cả nhà. Có có nghĩa cụ thể là gì.

Mình tìm trên này mà không thấy bài nào nói về cái PAYMENT_GATEWAY này. Mong được giải đáp xin cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Jul 2nd, 2:54 a.m.
by Dev Success 101
0

Bạn hiểu là trong quá trình thanh toán thì thông tin thẻ sẽ được chuyển đổi thành một token an toàn (tokenization). Token này sau đó có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch mà không cần tiết lộ thông tin thẻ thực. Trong API Doc về phần Payment Method của Google Pay cũng có đề cập, bạn sẽ có hai cách thực hiện tokenization.

 1. PAYMENT GATEWAY: Là phương thức mà thông tin thanh toán được gửi đến một cổng thanh toán bên thứ ba để xử lý. Khi sử dụng phương thức này, bạn cần cung cấp thông tin về cổng thanh toán của mình, bao gồm tên của cổng thanh toán và các thông tin xác thực cần thiết. Google Pay có để ví dụ như này:
"tokenizationSpecification": {
 "type": "PAYMENT_GATEWAY",
 "parameters": {
  "gateway": "example",
  "gatewayMerchantId": "exampleGatewayMerchantId"
 }
}
 1. DIRECT: Là phương thức mà thông tin thanh toán được mã hóa và trực tiếp gửi từ ứng dụng hoặc trang web của bạn đến máy chủ của bạn mà không qua bất kỳ cổng thanh toán bên thứ ba nào. Điều này đòi hỏi bạn phải có khả năng xử lý thông tin thanh toán an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, như PCI DSS. Google Pay có để ví dụ như này:
"tokenizationSpecification": {
 "type": "DIRECT",
 "parameters": {
  "protocolVersion": "ECv2",
  "publicKey": "BOdoXP1aiNp.....kh3JUhiSZKHYF2Y="
 }
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.