Asked Apr 22nd, 2018 10:01 a.m. 219 1 1
 • 219 1 1
+1

Lỗi VueJs không update

Share
 • 219 1 1

Hiện e đang làm thông báo cho người dùng mỗi khi có comment vào bài viết hoặc comment trả lời. Nhưng một vấn đề gặp phải là e run code: npm run watch hoặc npm run watch-poll đều không update nội dung và hiện thị thông tin cũ của vài tiếng trước. Dù đã nổ lực lục tung google nhưng em vẫn chưa giải quyết được. Vậy anh chị nào có kinh nghiệm cho e hướng dẫn xíu được không ạ.

Mặc dù link: localhost/minhtuanit/notification/get đã không còn những vẫn hiện lên lỗi đó ạ.

Code ở phần app.js

require('./bootstrap');

window.Vue = require('vue');

Vue.component('notification', require('./components/Notification.vue'));

const app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
  	tuan: [
  		{text: 'fucking'},
  		{text: 'wow'},
  		{text: 'shits'},
  	]
  },
});

Code ở phầm components

<template>
 <li class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="javascript:void(0)">
   <i class="fa fa-globe"></i>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
   <li v-for="val in tuan">
    <a href="#">{{ val.text }}</a>
   </li>
  </ul>
 </li>
</template>

<script>
 export default {
  // 
 }
</script>

Nó hiển thị fadas1 như lúc e test lúc trước thôi ạ...

Apr 23rd, 2018 1:17 a.m.

Mình vẫn chưa hiểu:

 • Thứ nhất, chỉ khi bạn chạy script watch, watch-poll thì nó mới bị hay sao bạn nhỉ? Khi chạy lệnh thì màn hình console có báo lỗi gì hay không?
 • Thứ hai, code script bên trong component/Notification và trong view #app của bạn viết ntn vậy nhỉ?
+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 23rd, 2018 8:43 a.m.
+1

Mình chưa thực sự hiểu rõ câu hỏi của bạn, nhưng theo ý mình là lúc trước bạn có get localhost/minhtuanit/notification/get dẫn tới lỗi nhưng sau khi đã bỏ đi và sửa lại code trong app.js mà lỗi đó vẫn hiển thị và comment fadas1 như "lúc trước" bạn từng code, có nghĩa là code mới chưa được cập nhật kết quả tức hot reload đang không họat động mặc dù bạn đã chạy run watch. Xử lý thì bạn thử hai cách sau nhé

 • C1:
$ cd ~
$ `echo 100000 | sudo tee /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches`
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.