Asked Jun 27th, 10:08 AM 105 0 1
  • 105 0 1
+2

Thắc mắc về hai cách import ảnh trong React

Share
  • 105 0 1

ảnh.png

Mn ơi cho mình hỏi cùng 1 đg dẫn mà sao cái thứ 2 lại không được vậy ạ

Avatar Khang @khangnd
Jun 27th, 2:34 PM
+2
| Reply
Share
Avatar Anh Tran @thanh_tuan
Jun 29th, 2:07 PM

@khangnd cám ơn bạn nhé, để mình đọc thêm

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 27th, 10:21 AM
+5

Do bạn phải dùng webpack để build, khi bạn viết code import..., Webpack sẽ chuyển ảnh của bạn vào bên trong folder build và trả ra một đường dẫn (url) ảnh để app có thể hiển thị đc ảnh. Ngược lại như TH 2 bạn viết url vào trực tiếp att src=... Thì app sau khi build webpack sẽ không build đc ảnh vì bạn không khai báo import => không hiển thị đc. Đấy là lý do vì sao fai import rồi viết vào src như TH1 mới hiển thị đc ảnh

Share
Avatar Nguyễn Văn Quy @ruacondepzaj
Jun 27th, 10:27 AM

Chia sẻ thêm 1 chút: cũng giống như TH bạn không import Css, Scss, fonts, *.js, *jsx, thì webpack cũng không có gì để build ra folder build cả đúng k nào 😃

0
| Reply
Share
Avatar Anh Tran @thanh_tuan
Jun 29th, 2:08 PM

@ruacondepzaj cảm ơn bạn nhiều nha

0
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Jul 1st, 4:04 AM

@ruacondepzaj mình tưởng webpack để build chỉ khi chạy lệnh run build thôi chứ nhở, còn khi run start (dev) webpack đã build đâu nhở. Bạn nói rõ thêm chỗ này được không

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.