Asked Nov 11th, 8:17 AM 66 0 1
  • 66 0 1
+1

Zalo widget chat làm sao tự động bật lên?

Share
  • 66 0 1

Các anh chị em nào có kinh nghiệm bắt event thằng Zalo widget chat không ạ? Em cần bắt event hide khung chat để hiện menu chat (gồm nhiều app chat khác) mà hình như thằng Zalo thì thích hợp sống 1 mình thôi hay sao ấy

1 ANSWERS


Answered Nov 17th, 1:56 AM
0

Bạn hãy thử dùng các method SDK của Zalo xem sao nhé! image.png

Mình đoán nó hoạt động như này:

  • openChatWidget: Mở khung chat
  • closeChatWidget: Đóng khung chat
  • init: Khởi tạo iframe để nhúng chat widget vào website
  • reload: Nạp lại config và khởi tạo lại chat widget

https://developers.zalo.me/docs/social/zalo-chat-widget

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.