Asked Jul 1st, 2019 12:33 p.m. 181 0 2
  • 181 0 2
+1

Hỏi về custome login trong laravel, không kiểm tra được Auth::check()

Share
  • 181 0 2

Em đang làm custome đăng nhập trong Laravel như sau: Sau khi redirect về trang chủ em có kiểm tra Auth::check() nhưng lại trả về null Em đang xài laravel version 5.8, mọi người giúp e với ạ

Jul 2nd, 2019 2:08 a.m.

2 ANSWERS


Answered Jul 2nd, 2019 2:08 a.m.
+1

Bạn thử kiểm tra xem default value cái guard của bạn đang dùng là gì. Code login đã attempt vào đúng guard default đó hay chưa? Hoặc có thể thử Auth::attempt($credentials, $remember = true) xem sao? 🤔

Share
Answered Jul 1st, 2019 12:48 p.m.
0

Vấn đề này khá đơn giản, nên mình hướng dẫn bạn cách search google và debug. Bạn sử dụng cú pháp dd(bất cứ thứ gì có thể là object, function, collection). Ví dụ hàm post kia kiểm tra user password bạn có thể dd($request) xem màn hình ra gì. Còn bug bạn có thể chọn từ khoá dòng đầu kiếm nó sai chỗ nào hoặc copy paste lên google là có ngay. Theo như hình ảnh trên tui thấy đầu vào có vấn đề... Dữ liệu phỏng đoán sai chỗ nào chưa đầy đủ nên đoán vậy =))

Share
Avatar duongricky @duongricky
Jul 1st, 2019 12:56 p.m.

mình search cả chiều nay k đc bạn ơi, giúp mình fix với

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Jul 1st, 2019 1:10 p.m.

@duongricky bạn show routes, show form đăng nhập. Show bug lên cho mọi người xem.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.