Asked thg 1 15, 2021 9:14 SA 163 0 2
  • 163 0 2
+1

Lưu data trong localStorage

Share
  • 163 0 2

Lưu dữ liệu vào localStorage. Nhưng khi check bằng inspect của chorme thì dữ liệu được lưu nhưng ngay sau đó lại bị xóa. Tại sao lại như vậy?

2 ANSWERS


Answered thg 1 24, 2021 2:54 CH
+1

Có lẽ là bn cài một extension nào đó có thể clear local chăng ;v

Share
Answered thg 1 15, 2021 9:38 SA
0

Nếu khi inspect bạn không xóa thì nó vẫn còn, trừ khi trong code của bạn có logic xóa luôn. Mình nghĩ là code của bạn đó, bạn có thể làm cái screencast lên đây thao tác của bạn được ko?

Share
Avatar Anh Hoàng @Hoanganh_36
thg 1 15, 2021 1:15 CH

Mình nghĩ bạn nên thêm ảnh vào để người khác dễ hình dung và giúp đỡ bạn tốt hơn nhé

0
| Reply
Share
Avatar lim @lim
thg 1 17, 2021 9:50 SA

Hiện tại mình không quay được vì đó không phải máy tính của mình. Mình chạy trên nhiều máy tính khác nhau, thì đều lưu được data vào local, mình mới chỉ gặp cái máy tính đó là bị tình trạng như như trên. Trong code của mình, khi mình thực hiện login, mình muốn lưu một vài dữ liệu vào local, khi logout thì mình xóa local. Mình sẽ mô tả hiện tượng lỗi đó như sau:

  1. khi mình thực hiện login
  2. => login success 3= => local có data(rất nhanh nếu không nhìn kĩ thì nó sẽ bị xóa ngay lập tức) và sau đó local không có bất kì một dữ liệu nào. Mình nghĩ mãi mà chưa lỗi do đâu. Hy vọng sẽ có bạn biết 😀
0
| Reply
Share
Avatar hoang thai @hoangthai0302
thg 2 2, 2021 10:04 SA

Search trên code tất cả các lệnh setItem để xem nguyên nhân nằm ở đâu.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.