Asked Oct 3rd, 2022 3:21 a.m. 109 0 1
  • 109 0 1
0

hỏi không cài được compose setup

Share
  • 109 0 1

mọi người ơi sao mình cài compose setup không được,nó hay bị lỗi này,lúc trước cài được mà image.png

1 ANSWERS


Answered Oct 3rd, 2022 4:13 a.m.
0

Lỗi ở trên của bạn là chương trình cài đặt không tìm thấy môi trường PHP (file thực thi PHP), nên không thể cài đặt được Composer.

Bạn thử kiểm tra lại xem mình đã cài đặt PHP như thế nào, file php.exe nằm ở đâu, sau đó khi setup composer thì bạn select đến file php.exe đó xem sao.

Share
Oct 3rd, 2022 4:23 a.m.

mình cài phần mềm xampp cho máy rồi mà,xampp versoin php 8.0

0
| Reply
Share
Oct 3rd, 2022 6:10 a.m.

@longyu Nếu cài PHP bằng xampp rồi, có thể bạn chưa thêm folder cài PHP vào PATH environment variable nên Window nó chưa xác định được file php.exe đang nằm ở đâu.

Bạn làm theo hướng dẫn sau để thêm PHP vào PATH environment variable cho Windows nhé: https://dinocajic.medium.com/add-xampp-php-to-environment-variables-in-windows-10-af20a765b0ce

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.