Asked May 21st, 2018 2:44 a.m. 130 0 2
  • 130 0 2
+1

How to verify email addresses in WordPress

Share
  • 130 0 2

Hi all, Mình muốn tạo 1 form cho người dùng nhập vào thông tin liên hệ bao gồm email..., Yêu cầu là hệ thống sẽ gửi tới email đó 1 link xác nhận email, khi click vào link sẽ cập nhật status cho email đó. Mọi người cho mình một vài keyword hay có plugin nào hỗ trợ việc này k a. thanks

2 ANSWERS


Answered May 21st, 2018 3:30 a.m.
+3

Form này là form bạn tự code hay form đăng ký mặc định của Wordpress ? Bạn có thể tham khảo plugin này https://gist.github.com/elclanrs/6516451 hoặc https://wordpress.org/plugins/user-activation-email/

Share
Answered May 21st, 2018 3:35 a.m.
+2

Bạn có thể tìm plugin về Email Verification trên trang của Wordpress.

Ví dụ như Email verification on signups, Woocommerce User Email Verification , khá đơn giản, hỗ trợ verify với email ở form sign up.

Hay Email Verification / SMS verification / Mobile Verification, hỗ trợ đủ các thể loại form của nhiều loại plugin khác nhau 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.