Asked May 30th, 12:12 p.m. 101 0 1
  • 101 0 1
-2

hỏi github

Share
  • 101 0 1

chào các bạn do mình không tạo xác thực 2fa trong github nên 2 ngày nay dù mình login pass đúng mà vẫn không không vô github được,làm sao để vô được tài khoản github và có thể github bỏ xác thực 2fa không ????????????????

1 ANSWERS


Answered Jun 1st, 1:02 a.m.
0

Bạn có thể nhấn "Forgot password" và nhập email để đổi mật khẩu mới.

Screenshot 2023-06-01 at 07.59.12.png

Còn về xác thực mật khẩu 2 lớp, bạn có thể nhấn vào avatar tài khoản của mình, sau đó vào phần "Settings", rồi chọn "Password and authentication"

image.png

Share
Jun 3rd, 9:31 a.m.

bạn biết tạo file yml làm github action để config github action cho firebase 0

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.