Asked Sep 14th, 2:53 p.m. 110 0 2
  • 110 0 2
-5

hỏi docker deskhop

Share
  • 110 0 2

mình mới cài docker deskhop cho win 10 64 bit,theo mọi người có thể dùng nó để upload web lên heroku không

Sep 16th, 2:52 p.m.

bạn ơi lỗi is not alloweb trong docker là gì,làm sao fix,bạn ơi docker của mình không enable kuberternet có sao 0

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Sep 15th, 2:08 a.m.
0

không

Share
Sep 15th, 3:28 a.m.

sao không

0
| Reply
Share
Sep 19th, 8:11 a.m.

bạn ơi pull image môi trường,server,ngôn ngữ là cài được web à

0
| Reply
Share
Answered Sep 22nd, 2:18 a.m.
0

Docker Desktop chỉ là công cụ để bạn cài đặt Docker trên môi trường Windows. Sau khi cài đặt, bạn có thể đóng gói web của bạn thành Docker image để deploy lên heroku hoặc aws, vps...

Ngoài ra, mình khuyên bạn nếu là web developer thì nên cài WSL trên Window, sau đó thì cài docker native trong WSL nhé. Chạy docker như vậy sẽ nhẹ và ổn định hơn.

Share
Sep 22nd, 2:25 a.m.

image.png ,lỗi này mình dùng sudo cmd phân quyền cũng chả được,định cài framwork trng máy bằng docker

0
| Reply
Share
Sep 22nd, 2:29 a.m.

@longyu Trong ảnh là bạn gõ sai tên image thôi nhé. Không có cái image nào có tên là django 3.8.10 trên Docker hub, bạn thử sửa lại thành django:latest nha. Nhớ giữa tên image và tag là dấu hai chấm chứ không phải dấu cách nhé. 🤣 🤣🤣

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.