Asked Aug 5th, 2022 8:02 a.m. 159 0 1
  • 159 0 1
0

Cách chỉnh sửa code wordpress và woocommerce

Share
  • 159 0 1

Em muốn chỉnh sửa code wp và woo mà thấy hook của nó phức tạp quá. Không biết tìm và sửa ở chỗ nào. E xin lời khuyên để tìm hiểu hook, code của nó. Nhờ các cao nhân giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Aug 10th, 2022 6:27 a.m.
0

Thường thì mình sẽ custom theme, vì thường thì theme nó sẽ tích hợp với cái plugin WooCommerce. Việc mình làm lúc đấy sẽ là tạo child-theme kết thừa từ theme gốc. Sau đó, những file nào cần custom thì mình sẽ override lại file đó bằng cách copy file ở theme gốc vào thư mục tương tự trong child-theme, rồi sửa trực tiếp trong file copy đó. Nếu cần hook để custom thêm thì mình cũng sẽ viết và nhét vào trong cái child theme đó luôn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.