Asked Jan 15th, 2019 9:21 AM 178 0 0
 • 178 0 0
0

Không hiển thị được file PDF trên hosting

Share
 • 178 0 0

Xin chào mọi người ạ,

Hiện tại em có làm một project sử dụng Laravel 5.6 có chức năng xem và download file PDF. Khi em test thì ở server nội bộ nó hiển thị rất là bình thường nhưng khi em upload code lên hosting thì em gặp phải lỗi như hình ạ, không biết lỗi này phải sửa như thế nào ạ!?

Đây là file controller của em

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\BookingInformation;
use Illuminate\Support\Facades\Input;
use PDF;

class invoiceController extends Controller
{
  public function view_invoice() {
    $data = Input::all();
    $id = Input::get('id');
    $invoice = BookingInformation::whereBookingNumber($id)->first();
    $pdf = PDF::loadView('booking.invoice.new', compact('invoice'));
    return $pdf->stream('invoice.pdf');
    
  }

  public function test() {
    $invoice = BookingInformation::whereBookingNumber('112018121300')->first();
    $pdf = \PDF::loadView('invoice', compact('invoice'));
    return $pdf->stream('xinchao.pdf');
  }

  public function hoadon() {
    $pdf = \PDF::loadview('booking.invoice.new')->setPaper('a4', 'portrait');
    return $pdf->stream('hoadon.pdf');
  }
}

Còn đây là route ạ

<?php

/--------------------------------------- INVOICE FUNCTION ---------------------------------------//
Route::group(['prefix' => 'invoice'], function() {
  Route::get('/download', '[email protected]_invoice')->name('download_invoice'); // DOWNLOAD INVOICE
  Route::get('/', '[email protected]_invoice')->name('view_invoice');  // VIEW INVOICE
});
//--------------------------------------- INVOICE FUNCTION ---------------------------------------//

Đây là link trang một trang sử dụng chung từ source code đến database ạ!.
http://skyhubvn.system-vn.com/invoice/download?id=012019151550
Còn đây là link trang bị lỗi ạ
http://beta.skyhubvn.com/invoice/download?id=012019151550
Mong mọi người hướng dẫn giúp em ạ,
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian!.

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Jan 15th, 2019 9:31 AM

Nhìn vào log lỗi Handle parameter or option of type 'font' has bad value 0 thì có vẻ vấn đề là do trên host của bạn việc xử lý font chưa được chính xác. 🤔

Hiện bạn đang dùng font gì, và config như thế nào nhỉ 🤔

0
| Reply
Share
Avatar KienHoanh Le @le.kienhoanh
Jan 15th, 2019 10:35 AM

@thangtd90

Cảm ơn anh đã dành thời gian,

Dạ hiện tại em đang dùng Google Font ạ. https://fonts.googleapis.com/css?family=Caveat+Brush|Montserrat Nhưng hông hiểu sao, ở bên kia cũng cấu hình y chang, nhưng sao vẫn chạy được còn bên này lại không chạy được nhỉ 😐

0
| Reply
Share
Jan 23rd, 2019 2:04 AM

@le.kienhoanh giờ mình vào thì thấy cả hai bên đều lỗi, có vẻ bạn cần xem lại config của thư viện PDF xem sao.

0
| Reply
Share
Avatar KienHoanh Le @le.kienhoanh
Jan 23rd, 2019 3:07 AM

@vigov5

Cảm ơn anh đã dành thời gian, chắc em cũng nên xem lại thử coi sao ạ!.

+1
| Reply
Share
Avatar Ken Minh @minhken207
Jan 24th, 2019 3:25 AM

thi công điện nước http://diennuocminhkhang.com/

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.