[Write-up] Framgia CTF - The Decisions Day (2015/04/11)

Dưới đây là write-up một số task của CTF lần này, mọi người có thể comment để yêu cầu write-up cho task hoặc gửi link đến write-up của bản thân, mình sẽ cập nhật vào bài viết. Hi vọng các team đã giải được các task sẽ chia sẻ các bài write-up của mình, thanks !

BTC

Deja vu

http://ctf.framgia.vn/task/19

dejavu.png

Flag{md5(result)}

Deja vu = hình ảnh mà bạn thấy quen thuộc, như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, và đây chính là phần loa trong thang máy tại Keangnam 😄

Flag: Flag{e0ab531ec312161511493b002f9be2ee}

Let's Dance

http://ctf.framgia.vn/task/8

929ea480056fda5f7459111411d6bf5c.png

Bước 1: view HTML source

<h1>Let's Dance (150pt)</h1>
   <h6><span class="label label-danger">C.T.F</span></h6>
   <br>
   <div>
   <img src="http://i.imgur.com/5Vs00YT.gif" alt="lets_dance.mp3"><br><br>

Note: Flag{what_you_get_by_replacing_space_with_underscore}

Ta thấy thuộc tính alt có tên file lets_dance.mp3. Tải về tại: http://ctf.framgia.vn/static/files/lets_dance.mp3

Bước 2: Nghe và đoán mã (gợi ý: mã M...)

Music ?

http://ctf.framgia.vn/task/20

Hint: đây là một ngôn ngữ lập trình, hãy chú ý đến các ký tự giữa các nốt nhạc.

Can't see - 2.3

http://ctf.framgia.vn/task/18

cant_see.png

Theo gợi ý và từ tên đề bài, ta chia ảnh thành các block chiều ngang 2, chiều dọc 3 rồi tra theo bảng chữ nổi Braile (Can't see). Chú ý tra theo phiên bản tiếng Việt

Flag{4a1d32eb84d870d67d7c850ddfb7beb8}