+3

[Trick] Tạo pull request tới git server (GitLab, GitHub, Bitbucket) cực nhanh

Chuyện là công ty tớ mới chuyển sang dùng gitlab.

Bộ UI của gitlab dở hơi ở chỗ khi tạo pull request, muốn change branch thì lại phải redirect sang 1 trang khác, đợi trang đấy load xong, chọn branch, bấm ok. Không tiện như dùng bitbucket.

Mặc định thì sẽ merge vào development branch (dev) => khi merge lên staging, production thì cần phải chọn lại target branch => đợi load lâu.

Việc này làm đi làm lại gây nhàm chán, mất thời gian và ức chế.

Hôm nay có ông anh trong công ty tớ đưa ra ý kiến custom lại chỗ chọn branch của gitlab. Đang bí content viết bài, tối về lót dạ xong 4 bát cơm, tranh thủ tìm cách giải quyết ngon hơn thì thấy chạy được, nên ngồi viết bài share cho mọi người.

Bài dưới tớ viết cho gitlab. Anh em hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn tương tự cho git server nhà mình nha.

Cách đơn giản

Dùng bookmark, viết 1 đoạn script khi click vào sẽ tự động thêm cái đuôi &merge_request[target_branch]=<branch_name>

javascript:window.location.href=window.location.href+"&merge_request[target_branch]=dev";
 
javascript:window.location.href=window.location.href+"&merge_request[target_branch]=staging";
 
javascript:window.location.href=window.location.href+"&merge_request[target_branch]=production";

Cách ngon hơn

Cách này tận dụng chrome search engine để tạo PR.

 • Bước 1: Vào chrome://settings/searchEngines
 • Bước 2: Thêm tên search engine, keyword, thêm vào mục URL with %s in place of query. Bấm save
https://gitlab.com/minhphong306/demopr-/merge_requests/new?utf8=✓&merge_request[source_branch]=%s&merge_request[target_branch]=dev
https://gitlab.com/minhphong306/demopr/-/merge_requests/new?utf8=✓&merge_request[source_branch]=%s&merge_request[target_branch]=staging
https://gitlab.com/minhphong306/demopr/-/merge_requests/new?utf8=✓&merge_request[source_branch]=%s&merge_request[target_branch]=production

Trong đó:

 • Search engine: Tên search engine, đặt gì cũng được. Nhưng nên đặt cái tên nào gợi cảm cho dễ nhớ.
 • Keyword: cái này anh em đặt cho tiện. Ví dụ mình đặt là prdev để merge dev, prstag để merge staging, prprod để merge production.
 • URL with %s in place of query: Chỗ này là url tạo pull request. %s chính là source branch của anh em.

Use case đầy đủ sẽ thế này:

 • Click vào thanh URL của chrome
 • prdev, bấm tab, gõ tên source branch cần merge (VD: feature/sontung-mtp), bấm enter
 • Hưởng thụ thành quả 😃)

Mình có viết 1 bài chi tiết hơn tí, làm với bitbucket. Bạn có thể tham khảo tại đây: https://minhphong306.wordpress.com/2019/04/05/trick-tan-dung-chrome-search-engine-de-tao-pull-request-nhanh-hon/

Cách ngon nhất

Ngon nhất là mỗi khi push code, đưa sẵn cái url tạo pull request ra, chỉ việc click vào thôi.

 • Bước 1: Tạo 1 file bash, trong file sẽ push code và in ra các link dẫn đến custom branch. Đối với gitlab
#!/bin/bash
# minhphong306.wordpress.com
# ~/.smartgit.sh
 
server="gitlab.com"
SHOULD_PROCESS=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | grep -c "$server")
 
 
if [ $SHOULD_PROCESS -ne 0 ]; then
 REPO_NAME=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | sed 's/.*:\(.*\)\.git.*/\1/g')
 BRANCH_NAME=$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD)
 $(git push origin $BRANCH_NAME)
 echo ""
 echo ">> Merge dev:"
 echo "  https://$server/$REPO_NAME/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=$BRANCH_NAME&merge_request%5Btarget_branch%5D=dev"
 echo ">> Merge stag:"
 echo "https://$server/$REPO_NAME/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=$BRANCH_NAME&merge_request%5Btarget_branch%5D=staging"
 echo ">> Merge prod:"
 echo "https://$server/$REPO_NAME/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=$BRANCH_NAME&merge_request%5Btarget_branch%5D=production"
 echo ""
else
 echo "Not git repo or not has origin remote. Please check again."
fi

Đối với github:

#!/bin/bash
# minhphong306.wordpress.com
# ~/.smartgit.sh
 
server="github.com"
SHOULD_PROCESS=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | grep -c "$server")
 
 
if [ $SHOULD_PROCESS -ne 0 ]; then
 REPO_NAME=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | sed 's/.*:\(.*\)\.git.*/\1/g')
 BRANCH_NAME=$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD)
 $(git push origin $BRANCH_NAME)
 echo ""
 echo ">> Merge dev:"
 echo "  https://$server/$REPO_NAME/compare/dev...$BRANCH_NAME"
 echo ">> Merge stag:"
 echo "  https://$server/$REPO_NAME/compare/staging...$BRANCH_NAME"
 echo ">> Merge prod:"
 echo "  https://$server/$REPO_NAME/compare/production...$BRANCH_NAME"
 echo ""
else
 echo "Not git repo or not has origin remote. Please check again."
fi

Đối với bitbucket:

#!/bin/bash
# minhphong306.wordpress.com
# ~/.smartgit.sh
 
server="bitbucket.org"
SHOULD_PROCESS=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | grep -c "$server")
 
 
if [ $SHOULD_PROCESS -ne 0 ]; then
 REPO_NAME=$(git remote -v | grep "origin.*(push)" | sed 's/.*:\(.*\)\.git.*/\1/g')
 BRANCH_NAME=$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD)
 $(git push origin $BRANCH_NAME)
 echo ""
 echo ">> Merge dev:"
 echo "  https://$server/$REPO_NAME/pull-requests/new?source=$BRANCH_NAME&t=1&dest=dev"
 echo ">> Merge stag:"
 echo "https://$server/$REPO_NAME/pull-requests/new?source=$BRANCH_NAME&t=1&dest=staging"
 echo ">> Merge prod:"
 echo "https://$server/$REPO_NAME/pull-requests/new?source=$BRANCH_NAME&t=1&dest=production"
 echo ""
else
 echo "Not git repo or not has origin remote. Please check again."
fi
 • Bước 2: Đặt alias cho file alias gitsm='sh ~/workspace/sh/gitsmart.sh'

Chỗ trên tớ đang viết thành 3 cái riêng biệt cho dễ đọc. Anh em có thể chế lại để hoạt động cả với github, gitlab và bitbucket song song nha.

Thành quả:

Cảm ơn bạn, vì đã bỏ thời gian đọc bài. Nếu trong bài có gì sai, hoặc có cách tối ưu hơn, hãy comment cho mình biết nhé ^^

Nguồn bài viết từ blog của tớ: https://minhphong306.wordpress.com/2021/02/19/trick-huong-dan-custom-lai-message-tao-pull-request-cua-gitlab-github-bitbucket/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.