+5

[Elasticsearch] Tại sao ES bỏ mapping type?

Từ version 7.0, elasticsearch quyết định bỏ type đi, vì sao lại thế?

TL; DR

 • Vì thấy concept không đúng
 • Vì nhiều người nhầm dẫn tới chi phí (thời gian, nhân lực) cho việc sửa lại cao

Chi tiết

Mapping type là gì?

 • Elasticsearch tổ chức thành các index, bên trong index là các type (hay còn được gọi là mapping type)
 • Các index thường được ví tương đương với database trong MySQL, type được ví như table

Tại sao bỏ type?

 • Bình thường table trong mysql, 2 bảng khác nhau, tên trường giống nhau thì kiểu dữ liệu vẫn có thể khác nhau. Ví dụ:
  • Bảng shop và bảng session đều có trường id
  • Bảng shop thì trường id có kiểu int
  • Bảng session thì trường id có kiểu string
  • => Ok, ko vấn đề gì. Vì 2 bảng chả liên quan đến nhau
 • Elasticsearch thì không thế. Kiểu dữ liệu đi theo index => kể cả các type khác nhau thì kiểu dữ liệu của trường đó cũng sẽ không được thay đổi. VD:
  • Cùng trong index: ecommerce
  • Type shop có field id là kiểu số (long)
  • Type session có field id là kiểu string
  • => Khi session insert vào lỗi sml, do kiểu dữ liệu không tương thích. Vì kiểu dữ liệu được đánh theo index, không phải theo từng type.

=> Chính vì lí do nhiều người hiểu nhầm => dùng sai => ES quyết định bỏ

Bỏ type, vậy tổ chức thế nào?

 • Cách 1: Coi index là bảng đi, cho tiện. Cần thiết thì điều chỉnh số primary_shard của từng index đi cho phù hợp với bài toán lưu trữ, tránh dư thừa.
 • Cách 2: Sử dụng 1 field để lưu kiểu dữ liệu. VD:
  • Bình thường lưu 2 type: shop, session
  • Bây giờ trong index, thêm 1 field là type, kiểu keyword
  • Khi search thì kèm thêm cái type này vào query là xong
PUT ecommerce
{
 "mappings": {
  "_doc": {
   "properties": {
    "type": { "type": "keyword" }, // Field đấy đây nài
    "name": { "type": "text" },
    "user_name": { "type": "keyword" },
    "email": { "type": "keyword" },
    "content": { "type": "text" },
   }
  }
 }
}

GET ecommerce/_search
{
 "query": {
  "bool": {
   "must": {
    "match": {
     "user_name": "Son Tung M-TP"
    }
   },
   "filter": {
    "match": {
     "type": "session" // Muốn search type gì thì điền vào đây
    }
   }
  }
 }
}

Kể ra thì cách 2 trông cũng lôm côm nhỉ. Document cứ loạn hết cả lên 😃)

Ảnh hưởng tới parent/child mapping type

Bình thường có type thì có kiểu mapping parent/child để biểu thị quan hệ giữa 2 type. Bây giờ chuyển qua dùng join ở đây. Thật ra ES làm mấy tính năng này bổ sung thôi. Performance không cao lắm đâu. Anh em hạn chế dùng.

Migrate từ kiểu cũ sang kiểu mới

ES support sẵn API reindex rồi. Anh em đọc ở đây nhé. Bài này cũng tham khảo ở đây mà ra.

Cảm ơn anh chị em đã đọc bài. Nếu có gì sai sót, mong nhận được góp ý. Bài viết từ blog của mình: https://minhphong306.wordpress.com/2021/04/13/elasticsearch-tai-sao-bo-mapping-type


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.