+3

[SQL] Extension SQL Tool khá tiện trong visual studio code

© dongtran|Buy me a coffee

Mình mới dc bạn bè giới thiệu 1 extension khá hay trong visual studio code là SQL Tool, tool này mình thấy khá hay, có thể thực thi các câu lệnh sql trực tiếp trong vscode, giúp bạn có thể vừa code, vừa chạy thử dc các câu sql ^^

Các bạn vào extension của vscode và search sqltool và cài đặt vào vscode nhé: Screen Shot 2023-06-05 at 22.23.40.png

Tiếp theo tuỳ theo dạng database bạn sử dụng, như mình dùng mysql và postgres thì sẽ cài thêm 2 extension này vào: Screen Shot 2023-06-05 at 22.25.01.png Screen Shot 2023-06-05 at 22.26.00.png

Thế là đã xong quá trình cài đặt, tiếp theo chỉ đơn giản kết nối đến các database, mình ví dụ sẽ kết nối đến mysql ở local:

  • Chọn vào extension mình vừa add và thêm connection, chọn mysql Screen Shot 2023-06-05 at 22.32.10.png
  • Khi ấy bạn điền các thông tin để kết nối, bao gồm tên connection, user name, password và nhấn test connection để thử kết nối ok chưa nhé, sau đó nhấn Save Connection Screen Shot 2023-06-05 at 22.35.06.png
  • Khi lưu connection thì connection sẽ hiện ra như bên dưới, bạn nhấn vào connection để bắt đầu kết nối nhé, ngoài ra mỗi khi nhấn connection thì sẽ mở ra 1 window để bạn thực thi các sql Screen Shot 2023-06-05 at 22.36.54.png

Vậy trên là sơ lược về sql tool mình muốn giới thiệu, chúc các bạn có 1 trải nghiệm tuyệt vời và sẽ có ích trong quá trình code của các bạn ^^

© dongtran|Buy me a coffee


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.