+14

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt

  • Many natural language processing techniques applied
  • Special techniques used for Vietnamese Nature Language
  • Smart application for automatic summarization of Vietnamese News
  • Using result for other problems in Natural Language Processing

Tóm tắt ngôn ngữ là một trong số các bài toán rất quan trọng của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Với tiếng Việt chúng ta chưa có nhiều các nghiên cứu về lĩnh vực này nên việc áp dụng bài toán này trong thực tế là một điều rất thú vị và mới mẻ và hứa hẹn nhiều khả năng phát triển. Ngoài ra bài toán này cũng ra tiền đề của rất nhiều bài toán khác trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên như Phân loại văn bản, Phân tích quan điểm....

Các kĩ thuật về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Machine Learning được trình bày một cách chi tiết và cụ thể trong Seminar này sẽ giúp chúng ta từng bước giải quyết bài toán đó để cuối cùng là áp dụng chúng vào việc xây dựng một hệ thống tóm tắt tin tức tự động còn khá hiếm hoi tại Việt Nam.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.