+2

Roadmap PHP

Mở đầu

Trong cuộc sống, để đạt được đích đến mà mình đưa ra chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ cần có một kế hoạch và cần chia kế hoạch đó thành các step cụ thể và hoàn thành nó. Lập trình cũng thế, những câu hỏi cần được đưa ra như. Tại sao tôi lại chọn ngôn ngữ này, framework này, cơ hội phát triển của nó ra sao? Nó giúp ích được gì cho tôi trong công việc... Khi đã chọn được ngôn ngữ mà mình muốn, chúng ta cần lên một Roadmap cụ thể đồng thời chia nó thành các milestone. Việc chia nhỏ thành các milestone giúp chúng ta có một cái nhìn cụ thể, hoàn thành chúng một cách dễ dàng và nhanh hơn. Chính vì lý do đó nên mình đã viết bài viết này, hi vọng sẽ giúp được một điều gì đó cho các bạn trong việc tìm ra Roadmap cho cá nhân các bạn.

1. Frontend căn bản

2. Git

3. Linux

3. Databases

4. PHP

 • Các cú pháp PHP đơn giản
 • Biến và Hằng trong PHP
 • PHP session, cookies
 • PHP traits
 • PHP Execption
 • PHP interfaces...

Tham khảo thêm

5. OOP

 • Đối tượng và lớp
 • Constructor và Destructor
 • Access Modifier
 • Static
 • Tính đóng gói
 • Tính kế thừa
 • Tính đa hình
 • Tính trừu tượng
 • ...

Tham khảo

6. PHP framework

Chọn một framework PHP mà bạn muốn học và hãy thật thành thạo với nó

7. Laravel

 • Migration
  • Seeder, factory, faker
 • Model :
  • Mass assignment
  • Relationship
  • Accessors, mutators
  • Eager loading
  • Scope
 • Route:
  • Route + Resource controller
  • Middleware
  • REST & RESTful
 • Controller:
  • Validation
  • Form request
  • Authentication
  • Eloquent orm + query builder
  • CSRF Protection
 • Advance:
  • Transaction laravel, Helpers, Localization(i18n), repository, cache
  • Authorization: Gate và policy
  • Blade Template
  • Bower, laravel mix
  • Service provider, service container
 • ....

Tham khảo thêm

8. Composer

 • Các câu lệnh của composer
 • Composer install vs composer update
 • composer.json và composer.lock
 • composer auto-load...

Tham khảo thêm

9. API

Tham khảo thêm

10. HTTP

Tham khảo thêm

11. Testing

12. Security

13. Performance

14. Depency Injection

Tham khảo thêm

15. Solid?

Tham khảo thêm:

16. OAuth2

Tham khảo thêm:

17. Design pattern

Tham khảo thêm các design pattern PHP tại đây

18. DevOps

Tham khảo thêm

Kết luận

Bài viết mang tính chủ quan theo quan điểm và giai đoạn của tác giả. Càng lên level cao hơn chắc chắn bạn sẽ cần học những kiến thức cao hơn và nhiều hơn. Do đó sẽ cần cập nhật thêm RoadMap của mình. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, góp ý đừng ngại chia sẻ tôi sẽ vui lòng đón nhận. Cám ơn các bạn đã đọc bài đọc của mình 🥰


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.