+5

Kết nối Rasa với Django như thế nào?

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách viết chatbot đơn giản kết nối rasa với django và làm sao để custom câu trả lời theo ý mình muốn. Ví dụ như ở bài này mình sẽ tạo database về các nước đang có dịch covid-19 sử dụng django model sau đó sẽ custom con bot có thể lấy dữ liệu của data ra trả lời.

Đầu tiên chúng ta phải tạo một app django đã nhé. Mọi người có thể tham khảo ở bài viết này của mình nhé

Create project Django

Tạo môi trường

Đầu tiên mình sẽ tạo môi trường với virtualenv:

 • Install:

     pip install virtualenv
  
 • Tạo môi trường:

     virtualenv env
  
 • Sử dụng:

    source env/bin/activate
  

  Khi không muốn sử dụng nữa thì mn deactivate nó đi là xong.

  Create project django

cài Django:

 `pip install Django`

Tạo app thôi nào:

Django-admin startproject myproject .

Vậy là đã tạo xong project django rồi, tiếp theo mình sẽ tạo app nhé.

python manage.py startapp test_app

Thêm vào myproject/urls.py

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
 path('test_app/', include('test_app.urls')),
 path('admin/', admin.site.urls),
]

trong file setting thì thêm 'test_app'

INSTALLED_APPS = [
 'django.contrib.admin',
 'django.contrib.auth',
 'django.contrib.contenttypes',
 'django.contrib.sessions',
 'django.contrib.messages',
 'django.contrib.staticfiles',
 'test_app',
 'rasa_test',
]

Vậy là đã tạo xong một app hoàn chỉnh rồi, bước tiếp theo là tạo model trong file models.py tham khảo tại đây

from django.db import models

# Create your models here.

class CovidCountries(models.Model):
  country = models.CharField(null=False, blank=False, max_length=512)
  count_infect = models.IntegerField(null=False, blank=False)
  count_cure = models.IntegerField(null=False, blank=False)
  count_died = models.IntegerField(null=False, blank=False)

Bao gồm các trường:

 • country - tên đất nước
 • count_infect: số ca nhiễm
 • count_cure: Chữa khỏi
 • count_died: số người chết

Để dễ dàng thì mình sẽ tự add data vào bằng cơm nhá. Mọi người có thể tự crawl data về rồi thêm vào database nhé. Tham khảo bài viết này của a Phạm Văn Toàn nhé. Để có thể trực tiếp thêm data trên site admin thì thêm đoạn code dưới đây vào test_app/admin.py nhé:

from django.contrib import admin
from test_app.models import CovidCountries

@admin.register(CovidCountries)
class CovidCountries(admin.ModelAdmin):
  list_display = ["country", "count_infect", "count_cure", "count_died"]

Bây giờ các bạn thử runserver lên nhé:

python manage.py makemigrations
 python manage.py migrate
 # create supperuser
 python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver

Sau khi runserver và đăng nhập vào file admin thì sẽ được giao diện như thế này:

Hình 1: Admin site

Tiếp tục thêm data nào, mình chỉ thêm 4 quốc gia để test thôi nhé, bao gồm: Việt Nam, Mỹ, Ý, Trung Quốc.

Hình 2: data

Create bot bằng Rasa

Sau khi đã tạo xong project Django thì chúng ta sẽ tạo chatbot nhé 😄 Nếu muốn biết vì sao mình lại sử dụng Rasa để viết chatbot thì mọi người tham khảo bài này nè

Bước đầu tiên tất nhiên là chúng ta phải cài đặt Rasa rồi: pip install rasa==1.7.0

Khởi tạo Rasa trong myproject

rasa init

Folder sẽ bao gồm các file:

 • data/nlu.md
 • config.yml
 • data/stories.md
 • domain.yml
 • actions.py
 • enpoints.yml
 • credentials.yml

NLU

Trong config.yml sẽ chứa:

# Configuration for Rasa NLU.
language: vi
pipeline: supervised_embeddings

Ngôn ngữ được lựa chọn ở đây là vi (vietnam).

Với file nlu.md sẽ tạo ra các intent như: chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn, hỏi số ca bệnh bị nhiễm, ...

## intent:greet
- hey
- hello
- hi
- chào
- xin chào
- chào anh
- chào chị
- chào bạn
- chào buổi sáng
- chào buổi tối
- chào buổi chiều
- chào em
- chào đằng ấy
- này
- này ơi
- bạn gì đó ơi
- ê mày

## intent:goodbye
- bye
- goodbye
- bye bye
- gặp lại sau
- tạm biệt
- chào tạm biệt
- hẹn gặp lại
- lúc khác gặp lại
- về đây
- see you again
- tạm biệt bạn
- tạm biệt anh
- tạm biệt chị
- lần sau gặp lại

## intent:thankyou
- cảm ơn em nhá
- thanks em nha
- cảm ơn nha
- good job
- thank you
- cảm ơn bot nha
- thanks bot
- cảm ơn
- thank you so much
- great! Thanks

## intent:ask_countries
- Hiện có đất nước nào đang có dịch bệnh?
- Các nước có dịch bệnh?
- cho anh hỏi nước nào đang có dịch thế em?
- Những đất nước nào đang có dịch bệnh rồi?
- tình hình dịch bệnh dạo này ra sao nhỉ?
- Quốc gia nào đang có dịch?
- những đất nước đang nhiễm covid

## intent:ask_totalinfect
- Có tất cả bao nhiêu người nhiễm hiện nay?
- Tổng số người nhiễm covid
- Số ca nhiễm
- tổng số ca nhiễm covid
- Có tất cả bao nhiêu ca nhiễm vậy em?
- lượng người nhiễm covid hiện nay là bao nhiêu

Stories

## say greeting
* greet
  - utter_greet

## say goodbye
* goodbye
  - utter_goodbye

## say thankyou
* thankyou
  - utter_thankyou

## ask countries
* ask_countries
  - action_ask_countries

## ask total infect
* ask_totalinfect
  - action_ask_totalinfect

domain

session_config:
 session_expiration_time: 0.0
 carry_over_slots_to_new_session: true
intents:
- greet
- goodbye
- thankyou
- ask_countries
- ask_totalinfect
responses:
 utter_greet:
 - text: Này! Bạn khỏe chứ?
 - text: Dạo này bạn sao rồi?
 - text: Bạn cần tui giúp gì
 - text: Chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn
 - text: Chào bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành
 - text: Chào
 utter_goodbye:
 - text: Tạm biệt bạn
 - text: Hẹn gặp lại vào lần sau
 - text: Tạm biệt
 - text: Hẹn gặp lại lần sau
 - text: Khi nào rảnh lại nói chuyện với tôi nhé
 - text: Bye :(
 utter_thankyou:
 - text: Rất vui được nói chuyện với bạn
actions:
- utter_greet
- utter_goodbye
- utter_thankyou
- action_ask_countries
- action_ask_totalinfect

actions

Ở đây mình sẽ custom action cho 2 intents: ask_countries và ask_totalinfect để có thể lấy được data từ database nhé.

Thực chất để kết nối với database thì chỉ cần:

import os
import django
sys.path.append(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "myproject.settings")
django.setup()
from test_app.models import CovidCountries

Sau khi đã kết nối xong rồi thì mình viết hàm custom actions và query đến thôi nào. Các bạn có thể tham khảo query django model tại đây nhé

from typing import Text, List, Dict, Any
from rasa_sdk import Action, Tracker
from rasa_sdk.events import SlotSet, SessionStarted, ActionExecuted, EventType
from rasa_sdk.executor import CollectingDispatcher
from rasa_sdk.events import SlotSet
import sys
import os
import django
sys.path.append(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "myproject.settings")
django.setup()
from test_app.models import CovidCountries


class ActionAskCountries(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_ask_countries"

  def run(self, dispatcher: CollectingDispatcher,
      tracker: Tracker,
      domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:
   
    message = tracker.latest_message['intent'].get('name')
    if message == 'ask_countries':
      query_set = CovidCountries.objects.all()
      response = "Các nước nhiễm covid-19 là: "
      for q in query_set:
        response = response + \
          "\n {}".format(q.country)
      dispatcher.utter_message(response)


class ActionAskTotalInfect(Action):
  def name(self) -> Text:
    return "action_ask_totalinfect"

  def run(self, dispatcher: CollectingDispatcher,
      tracker: Tracker,
      domain: Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:
   
    message = tracker.latest_message['intent'].get('name')
    if message == 'ask_totalinfect':
      query_set = CovidCountries.objects.all()
      total = 0 
      for q in query_set:
        total += q.count_infect
      total_response = "Tổng số ca nhiễm là: {}".format(total)
      dispatcher.utter_message(total_response)

Sau khi xong thì bật 2 terminal lên: 1 cái để chạy rasa-x , 1 cái để run actions

Đầu tiên mình phải train đã : rasa train

sau đó run rasa-x lên nào

rasa x

Tiếp theo là run file actions lên nhé:

Để chạy được actions.py thì phải thêm vào endpoints.yml

action_endpoint:
url: "http://localhost:5055/webhook"

Test

Sau khi đã bật rasa x lên thì mình tiến hành test thôi, trước khi trò chuyện với bot thì bạn phải active model lên trước nha.

Hình: Thử trò chuyện với bot

Kết Luận

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc hết bài của mình ạ. Bài viết chỉ mang tính chất demo để mọi người có thể tham khảo nếu muốn làm project liên quan ạ nên dữ liệu mình chỉ fake 1 ít thôi như mình đã nói ở trên nếu các bạn muốn crawl hẳn data về covid 19 về thì có thể tham khảo bài của anh Phạm Văn Toàn ở trên 😄. Mong nhận đc sự góp ý của mọi người.

Reference


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.