+9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

Như chúng ta đã biết, việc xử lý dữ liệu là một công đoạn rất quan trọng trong quá trình thực hiện một bài toán Machine Learning. Trong Video hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những kĩ thuật trong xử lý dữ liệu đối với bài toán hồi quy được triển khai trên tập dữ liệu giá nhà của Califonia. Trong video này mình sẽ trình bày một số khái niệm như:

  • Visualization dữ liệu Histogram
  • Visualization dữ liệu dạng location
  • Phân tích dữ liệu
  • Cleaning data
  • Chuẩn hoá dữ liệu

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.