+7

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

Softmax Classifier

Softmax Classifier là một trong những thuật toán cơ bản nhất để phân lớp các bài toán multi-class. Trong bài số 6 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý thuyết của thuật toán này cũng như cách triển khai nó trên nền tảng Tensorflow. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Series này của mình nhé


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.