+3

How to decouple dependencies for better Android dependencies management ?

Context

Từ khi làm việc với các thư viện bên thứ 3 từ các nguồn gradle, maven, jitpack... (hay việc sử dụng các external/remote library), mọi thứ đã trở nên rất dễ dàng cho lập trình viên (android, java nói riêng). Bạn không còn phải tự download những gói jar, hay source code rồi import, config các kiểu. Đơn giản chỉ cần vài dòng code, tool sẽ tự động download về dùng.

Tuy nhiên, tự bây giờ những vấn đề khác đã có thể xảy ra đối với bạn

 1. Việc conflict library xảy ra nhiều hơn? Thư viện bạn dùng, sử dụng / phụ thuộc vào library A version X, còn ứng dụng của bạn lại muốn dùng library A version Y.
 2. Bạn là người viết SDK / library, có nhiều chức năng, nhiều feature khác nhau, library của bạn lại phụ thuộc vào các external library X, Y, Z... khác, tuy nhiên, việc chia module hạn chế làm cho các ứng dụng sử dụng SDK / library của bạn phải phụ thuộc các library X, Y, Z... mặc dù họ có thể chỉ sử dụng 1 phần chức năng trong library của bạn.
 3. ...

Vậy câu hỏi được đặt ra là: Có cách nào để xây dựng một SDK / library mà các external library nó phụ thuộc, không bao giờ gây conflict với một ứng dụng sử dụng SDK / library này?

Idea

Bạn có biết lúc bạn build 1 libraryrelease lên các nguồn như gradle, maven, jitpack..., các external dependency của SDK / library của bạn sẽ được đưa vào 1 file xml (pom.xml), và khi 1 ứng dụng SDK / library của bạn vào, android studio sẽ download source thư viện, kèm theo file xml này và khi resolve dependency task chạy, nó sẽ tiến hành download các external library có liên quan.

Vậy ý tưởng để giải quyết việc bài toán của chúng ta sẽ là chúng ta gôm toàn bộ external library code, repackage (đổi package name)embed (nhúng) toàn bộ chúng vào bản release của SDK/library, điều này có nghĩa là SDK/library là một single jar/aar và không có internal / external dependency

Điều quan trọng ở đây là bạn phải repackage external library, vì nếu không sẽ không thể giải quyết được nếu phía ứng dụng cũng có dùng library đó (khác version), việc conflict là có thể xảy ra sau quá trình merge source.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có tool hay plugin hiện thực hoàn hảo idea này. Vậy, các giải pháp thay thế nào có thể giải quyết 1 phần của idea?

Alternative Solution

Application side

Ở phía ứng dụng, chắc hẳn anh em hay dùng một trong 3 cách dưới đây để giải quyết vấn đề conflict khi ứng dụng dùng một library nào đó. Chi tiết mọi người có thể đọc thêm ở bài viết này

Ví dụ về 1 trường hợp có thể gây conflict:

implementation 'junit:junit:4.12' // (Depends on org.hamcrest:hamcrest-core version 1.3)
testImplementation 'org.mockito:mockito-core:1.10.19' // (Depends on org.hamcrest:hamcrest-core version 1.1)

1. Exclude the conflicted module/library from one of the dependencies

Đại khái ý tưởng là loại bỏ phần module của libraryversion mà ứng dụng không mong muốn.

// bỏ qua phần module hamcrest-core version 1.3, dùng 1.1
implementation ('junit:junit:4.12') {
  exclude group: 'org.hamcrest', module:'hamcrest-core'
}

Đây là cách nhiều người vẫn hay sử dụng.

2. Explicitly define the conflicted library in build.gradle

Ý tưởng là bạn định nghĩa version cụ thể của library mà ứng dụng mong muốn phụ thuộc.

implementation 'junit:junit:4.12' // (Depends on org.hamcrest:hamcrest-core version 1.3)
testImplementation 'org.mockito:mockito-core:1.10.19' // (Depends on org.hamcrest:hamcrest-core version 1.1)
testImplementation 'org.hamcrest:hamcrest-core:1.3' // force use 1.3

Điểm yếu là nếu bạn mong muốn chọn verison khác (vd hamcrest-core : 1.2) với các version bị conflict, thì version library bạn chọn có thể bị override nếu nó vẫn thấp hơn 1 trong các conflict version. Ngoài ra, khi bạn thay đổi version các conflict library, thì bạn phải thay đổi cả version mà bạn mong muốn.

3. Force resolution of the library

Ý tưởng là bạn force version mong muốn cho tất cả các configuration.

android {
  configurations.all {
    resolutionStrategy.force 'org.hamcrest:hamcrest-core:1.1'
  }
}

solution này mang nghĩa tổng quát của solution 2, nhưng vì nó force version cho toàn bộ các module, nên đây cũng có thể tìm ẩn một vài issue nào đó.

Nhìn chung cả 3 giải pháp này là phía ứng dụng, không giải quyết hoàn toàn được issue đặt ra, bởi lẽ khi bạn force sử dụng một version, thì bản thân ứng dụng hoặc library có thể đã thiếu những phần chức năng vì external dependency verison của 1 trong 2 đã khác.

SDK / Libary side

Fat AAR

Ý tưởng của Fat AAR là gôm toàn bộ dependency (internal & external) và đóng gói vào library của bạn. Tuy nhiên, khác với các library khác việc merge source của android phức tạp hơn nhiều vì ngoài source code, bạn còn phải merge resourcemanifest, những thứ thực sự dễ bị conflict và việc combine là không hề dễ dàng.

Đây là phần rep của một tech-er bên google

There is no mechanism to combine library. It's a bit complicated as you probably want to control which dependencies get merged (for instance you probably don't want to include support-v4 in there). Also you'd need to merge the resources and Android manifest.

At this time there's no way to easily hack something, unless you are sure the resources have no conflicts between the two res folders (for instance you could have strings_a.xml in one lib and strings_b.xml in the other lib). This way you can just "merge" the two res folders by copying them both into the same location (as opposed to do a merge at the android res level).

For the Manifest it'd be more complicated, but doable with some custom code.

Providing a built-in mechanism for this is very low on our priority so don't expect it anytime soon

Các Fat AAR plugin hiện có chỉ có thể sử dụng cho 1 vài mục đích cụ thể và còn nhiều hạn chế, issue. Nên cân nhắc khi sử dụng. Vài plugin cho mọi người tham khảo:

https://github.com/Mobbeel/fataar-gradle-plugin

https://github.com/kezong/fat-aar-android

Use dependency from application

Ý tưởng của việc này là tạo ra một SDK / library mà giảm tối đa việc ứng dụng phải download toàn bộ các external dependency của SDK / library của bạn phụ thuộc. Phía SDK / library sẽ sử dụng những external library do chính phía ứng dụng import vào.

Ví dụ SDK của bạn hỗ trợ Video Ad, Chromcast... nếu ứng dụng sử dụng SDK, ứng dụng có thể tự import Video Ad library hoặc Chromcast library để sử dụng các chức năng trên.

Để làm được điều này, phía library sẽ làm những bước sau đây:

 1. Xác định các external library, chức năng có thể optional import từ phía ứng dụng.

Đa phần các library này nên là các library có khả năng back compatibility và khoảng version hỗ trợ back compatibility rộng. VD: Exoplayer, Goolge service ads, cast...

 1. Phía SDK sẽ phải import các library này sử dụng compileOnly để import các library lúc build time.
 // ad 
 compileOnly 'com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3'
 // cast
 compileOnly 'com.android.support:mediarouter-v7:28.0.0'
 compileOnly 'com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2'

Điều này có nghĩa là các library này không required cho phía ứng dụng, phía ứng dụng sẽ không phải tải về các library này.

 1. Việc nặng nề nhất đối với library là sử dụng các logic để check dependencyavailable hay không lúc runtime để thay đổi các hành vi sao cho phù hợp.
fun anyFunction() {
  if (!isCastDependencyAvailable()) {
    println("Missing libs")
    return
  }
  println("Dependency libs is ok")
  // Do logic with lib
}

fun isCastDependencyAvailable():Boolean {
  try {
    Class.forName("com.google.android.gms.cast.MediaTrack")
    return true
  } catch (ignored: ClassNotFoundException){}
  return false
}

Với cách này, bạn sẽ giảm việc conflict library version ở phía ứng dụng vì sẽ chỉ có 1 version được import từ phía ứng dụng, điều này sẽ giúp giảm size ứng dụng. Tuy nhiên, phía SDK / library nên note rõ hướng dẫn import dependency, các version phù hợp (nên nằm trong khoảng back compatibility) mà phía ứng dụng nên sử dụng.

Conclusion

Bài viết trên đây là chưa trọn vẹn, chỉ là đưa ra vài ý kiến cá nhân, mọi người đọc nếu có những ý tưởng hay, hãy comment để cùng học hỏi thêm.

References:

https://developer.android.com/studio/build/dependencies

https://github.com/Mobbeel/fataar-gradle-plugin

https://github.com/kezong/fat-aar-android

https://code.google.com/archive/p/jarjar


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.