+1

Golang cài đặt serverless framework, lambada aws

Cách 1

 • Để chuẩn bị cài đặt serverless framework trên máy, bạn cần phải cài đặt nodejs trên máy, install nodejs
 • Sau khi cài đặt xong thì kiểm tra node -v , nếu hiển thị ra được kết quả như này là ok:
 • Sau khi xong bạn run:
npm install -g serverless
 • Bạn cũng có thể upgrade bằng:
npm install -g serverless
 • Còn muốn install chỉ định version:
npm install -g serverless@2
 • Cuối cùng run:
serverless

hoặc

sls

=> kết quả hiện ra thế này là ok:


Cách 2

MacOS/Linux

 • Để cài đặt serverless thông qua bash, bạn run:
curl -o- -L https://slss.io/install | bash
 • Chỉ định version 2 mà bạn muốn:
curl -o- -L https://slss.io/install | VERSION=2.72.2 bash

Windows

 • Bạn cần run để cài đặt:
choco install serverless
 • Và Upgrade:
choco upgrade serverless

Demo Code Golang đơn giản:

 1. Lambda là gì:
 • Để hiểu đơn giản thì lambda là bạn sài bao nhiêu trả tiền chừng đó.
 • Trước anh/em mình sài ec2 thì sẽ được tính theo giờ, sài hay không cũng bị tính. Còn Lambda thì tính tiền trên số lượng request và thời gian xử lý của hàm đó.
 1. Điều kiện:
 • Để làm việc với lambda thì bạn cần có thẻ tín dụng để đăng kí aws tài khoản, sau khi đăng kí ok thì sài thôi, hihi.
 • Bạn vào trang web này sau đó thì tạo một function đơn giản.
 • Bạn setup config credential của aws trên máy nữa nhé, tham khảo link: https://viblo.asia/p/cau-hinh-aws-credential-zOQJwYPxVMP
 1. Run serverless để tạo project:
 • step1:
sls create -t aws-go -p aws-go

-t là template; -p là folder của project

 • step 2:
make build
 • step3
serverless deploy

NGuồn: https://aws.amazon.com/lambda/ https://www.serverless.com/framework/docs/getting-started

Contact


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.