Giới thiệu và cài đặt Magento

1 . Magento là gì?

Magento là một mã nguồn mở được xây dựng bằng PHP giúp cho lập trình viên có thể tạo ra các trang web thương mại điện tử. Magento được tung ra vào ngày 31/3/2008 bởi Varien và nó được phát triển trên nền tảng của Zend Framework.

2 . Tại sao phải sử dụng magento?

 • Magento cung cấp tất cả các tính năng và công cụ để xây dựng, cài đặt một website thương mại điện tử nhanh chóng.

 • Các tính năng chính:

 • Quản lý sản phẩm: với nhiều hình ảnh, tùy chọn nhận xét đánh giá sản phẩm, danh mục sản phẩm ưu thích, inventory.
 • Quản lý category: dễ dàng tìm kiếm và chọn lọc sản phẩm theo category
 • Quản lý hàng tồn kho: quản lý sản phẩm còn lại trong kho, nhập, xuất …
 • Tài khoản khách hàng: tình trạng tài khoản, lịch sử giao dịch, danh mục ưu thích, địa chỉ, giỏ hàng…
 • Dịch vụ khách hàng: tăng cường các tính năng, hình thức liên hệ khách hàng; theo dõi toàn diện, dịch vụ email.
 • Quản lý đơn hàng
 • Thanh toán: nhiều phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, PayPal, Authorize.net, Google Checkout, hỗ trợ các mô-đun thanh toán bên ngoài như CyberSource, ePay, eWAY và nhiều hơn thế.
 • Công nghệ tìm kiếm: nhanh chóng, thân thiện, hỗ trợ tìm kiếm trên Google SiteMap
 • Hỗ trợ quốc tế: với đa ngôn ngữ và tiền tệ
 • Công cụ khuyến mãi và tiếp thị: phiếu giảm giá, khuyến mãi và nhiều tùy chọn.
 • Phân tích và báo cáo: tích hợp với dịch vụ Google Analytics và cung cấp nhiều báo cáo.
 • Nền tảng kỹ thuật của magento
 • Magento được code bởi ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình EAV (entity – attribute – value).
 • Magento được xây dựng theo kiến trúc module (tất cả chức năng đều được module hóa).

3 .Các bước cài đặt magento

Để cài đặt magento bạn cần download

Config 1 số phần trong xampp:

Sau khi download và cài đặt cho chạy xampp bạn tìm mở file php.ini bằng

notpade++ theo đường dẫn: xampp/apache/bin/php.ini.

Tìm tới dòng ;extension=php_curl.dll và bỏ dấu “;” sửa thành extension=php_curl.dll

Save lại file và restart lại server.

Bắt đầu bước cài đặt magento:

 • Tạo database example :

newdatabase-570x309-300x162.png

Import dữ liệu vừa download về.

import-570x191-300x100.png

Nếu file SQL bạn tải về lớn hơn dung lượng cho phép mặc định của mysql là 2MB, vào C:\xampp\php\php.ini. Tại đây, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để hiện cửa sổ tìm kiếm các chỉ số sau:

 • upload_max_filesize
 • memory_limit
 • post_max_size Cập nhật các chỉ sô cần thiết để có thể tạo database với file sql data sample vừa tài về. Cài đặt magento:
 • Giải nén mã nguồn magento download về vào: xampp\htdocs

startinstall-570x340-300x178.png

 • Gõ urlhttp://localhost/magentovào trình duyệt. install1-570x322-300x169.png

 • Nhấn ok và cứ thế continue

Điền thông tin connect với database: install3-570x692-247x300.png

Điền thông tin tài khoản để sau đăng nhập vào phần quản trị install4-300x244.png

Cái bước cài đặt hoàn tất

install5-300x123.png

Giao diện ngoài trang chủ sau khi cài đặt thành công: frntend_01-300x191.jpg

Đăng nhập vào phần quản trị admin với acount bạn vừa nhập ở trên. bckend_login2-300x145.jpg

Note: Các lỗi hay gặp phải khi cài đặt Magento với Xampp

 • Enable Curl: Khi bạn install nếu xuất hiện lỗi này

PHP extension “curl” must be loaded.

Tìm và mở file php.ini theo đường dẫn xampp/php/php.ini Tìm ;extension=php_curl.dll Bạn chỉ cần bỏ dấu ; và save lại. Restart Xampp ,và tiếp tục install.

 • valid URL: Lỗi này bạn sẽ gặp khi đến phần Configuration ,nơi Base URL * sẻ có thông báo là

Please enter a valid URL. Protocol is required (http://, https:// or ftp://)

Bây giờ bạn mở source Magento và tìm theo đường dẫn sau js/prototype/validation.js Tìm đến dòng 505 ,có đoạn code sau [‘validate-url’, ‘Please enter a valid URL. Protocol is required (http://, https:// or ftp://)’, function (v) { return Validation.get(‘IsEmpty’).test(v) || /^(http|https|ftp)😕/(([A-Z0-9][A-Z0-9_-])(.[A-Z0-9][A-Z0-9_-])+)(😦\d+))?/?/i.test(v) }],

Tạm thời xóa nó đi (sau khi install xong nhớ viết lại như cũ ),quay lại nơi install F5 , và Contine và bắt đầu insert Data vào database.

 • Time out: Mặc định của Xampp là 60s , và do số lượng data của magento quá lớn tầm 2xx table nên sẻ xuất hiện lỗi trong quá trình insert data vì thế bạn phải set lại time cho Xampp Tiếp tục mở file php.ini như trong bước 1 và tìm

  max_input_time = 60

60 ở đây là 60 giây , và bạn sửa lại khoảng 300 (5 phút ) và vừa. Restart Xampp ,và cài đặt. Tài liệu tham khảo: http://www.magentovietnam.com/forum/


All Rights Reserved