+5

Giới thiệu Laravel Schematics

Giới thiệu

Nếu mọi người đã làm việc với laravel framework thì chắc hẳn sẽ biết model và migration trong laravel được hỗ trợ rất mạnh, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một package giúp quản lý, thêm, sửa, xoá model và migration bằng giao diện

Cài đặt

Đầu tiên sẽ cần cài đặt package vào project

composer require mtolhuys/laravel-schematics --dev

Sau đó mọi người chạy tiếp lệnh bên dưới để thư viện khởi tạo

php artisan schematics:install

Sau khi cài đặt xong mọi người truy cập vào link sau: http://127.0.0.1:8000/schematics

Ra hình bên dưới là quá trình cài đặt đã thành công

Tạo model

Để tạo mới model, mọi người chọn vào icon cộng trên góc phải màn hình như hình bên dưới

Sau đó điền các cột vào và tích chọn tạo thêm controller, request, ....

Sau khi tạo xong, mở src code ra sẽ thấy laravel sẽ tạo ra 1 class model trong thư mục app là ok

Thêm, sửa cột model

Để thêm hoặc xoá cột trong model, mọi người chọn vào icon hình bút chì bên cạnh model tương ứng

Sau đó chọn icon cộng hoặc trừ để thêm và sửa cột, tích vào tạo migration nếu cần thiết

Thêm quan hệ giữa các model

Để thêm quan hệ mọi người kéo từ icon mũi tên từ model này qua model khác như hình bên dưới

Diagram

Laravel Schematics hỗ trợ 4 kiểu style diagram, để thay đổi mọi người chọn ở phía trên bên phải như hình

Import, export

Ngoài ra Laravel Schematics còn hỗ trợ import, export diagram

Filter

Để giới hạn các model muốn xem mọi người có thể sử dụng tính năng search ở góc trên bên trái

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.