+9

Giới thiệu cơ bản- Big Data Testing

Với sự tăng trưởng theo hàm mũ về số lượng các ứng dụng Big Data trên thế giới, nhu cầu và cơ hội cho những Tester có kiến thức về kiểm thử các ứng dụng Big Data ngày càng tăng lên.

Tester mới trong lĩnh vực này thường đặt câu hỏi như - Big Data là gì ? Kiểm thử các ứng dụng Big Data?....

🎉🎉🎉 Để có câu trả lời cho những câu hỏi trên, rất mong mọi người theo dõi slide tìm hiểu của team ANGKOR với chủ đề "Giới thiệu cơ bản - BIG DATA TESTING":

Phụ lục:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.guru99.com/big-data-testing-functional-performance.html

  2. http://tryqa.com/big-data-testing/

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.