FullCalendar display events from Google Calendar

Vào một ngày không đẹp giời lắm, mình quyết định viết một bài hướng dẫn những ai dùng calendar muốn hiển thị holiday event được get từ google calendar.

FullCalendar có thể hiển thị những event từ Google Calendar (những event được công khai). Google Calendar có thể hỗ trợ như là backend để quản lý và duy trì lưu trữ event data (đây là tính năng FullCalendar thiếu).

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2014, Google đã tắt V1 và V2 API của Calendar APIs, phiên bản mà FullCalendar đã dựa vào. Vì vậy bạn cần nâng cấp version mới nhất của FullCalendar hoặc ít nhất là ghi đè file gcal.js. Thêm đó, Google Calendar API key của chính bạn cũng là yêu cầu bắt buộc để nhận được dữ liệu từ Google Calendar.

Before you code…

Đầu tiên bạn cần có Google Calendar API Key:

 • Truy cập Google Developer Console và tạo một project mới.
 • Sau đó, click Library trong siderbar APIs & Services, tìm kiếm từ khóa Google Calendar API. Click ENABLE để enable Google Calendar API.
 • Click vào Credentials trên siderbar APIs & Services để mở credentials menu.
 • Trong tab Credentials, click Create Credentials.
 • Chọn API key trong dropdown menu để gen ra API key
 • API key sẽ được hiển thị. Lưu vào để sử dụng nào

Đặt lịch Google Calendar của bạn ở chế độ công khai

 • Trong giao diện Google Calendar, xác định vị trí “My calendars” ở khu vực bên trái màn hình.
 • Di chuột qua lịch bạn cần và nhấp vào button 3 chấm.
 • Pop-up menu sẽ xuất hiện. Click Settings and sharing.
 • Tìm kiếm từ khóa “Make available to public”. Đảm bảo option “See all event details” được chọn. Get Google Calendar’s ID:
 • Trong giao diện Google Calendar, xác định vị trí “My calendars” bên trái màn hình.
 • Di chuột qua lịch bạn cần và nhấp vào button 3 chấm.
 • Một menu sẽ xuất hiện. Click “Calendar settings”.
 • Trong phần “Integrate calendar”, bạn sẽ thấy Clalendar ID của bạn. Nó sẽ trông giống như “[email protected]”.

Dependencies

Tiếp đến, bạn phải có tất cả các tệp js/css cần thiết. Nó bao gồm file fullcalendar.js và fullcalendar.css, cộng thêm vào gcal.js:

<script type='text/javascript' src='fullcalendar/gcal.js'></script>

Writing the code

Xong xuôi rồi, giờ chúng ta có thể khởi tạo caendar của bạn bằng JavaScript. Đây là ví dụ đơn giản nhất.

<script type='text/javascript'>

  $(function() {
   $('#calendar').fullCalendar({
    googleCalendarApiKey: '<YOUR API KEY>',
    events: {
     googleCalendarId: '[email protected]'
    }
   });
  });

</script>

Nếu bạn muốn để chỉ định một số option Event Source, bạn có thể include chúng vào trong events object:

<script type='text/javascript'>

  $(function() {
   $('#calendar').fullCalendar({
    googleCalendarApiKey: '<YOUR API KEY>',
    events: {
     googleCalendarId: '[email protected]',
     className: 'gcal-event' // an option!
    }
   });
  });

</script>

Bạn có thể tham khảo demo (hiển thị các ngày lễ của US từ Google Calendar)

Timezones

timezone của FullCalendar sẽ được ưu tiên sử dụng. Nếu giá trị này là false (giá trị default) thì timezone sẽ check theo Google Calendar, timezone của của Google Calendar được định nghĩa trong Google’s UI.

Multiple Google Calendars

Bạn có thể chỉ định nhiều Google Calendars khi sử dụng eventSources option:

<script type='text/javascript'>

  $(function() {
   $('#calendar').fullCalendar({
    googleCalendarApiKey: '<YOUR API KEY>',
    eventSources: [
     {
      googleCalendarId: '[email protected]'
     },
     {
      googleCalendarId: '[email protected]',
      className: 'nice-event'
     }
    ]
   });
  });

</script>

Advanced: Extended Properties

Google Calendar’s API cho phép bạn chỉ định thuộc tính mở rộng Extended Properties cho event cuar bạn. Những thuộc tính mở rộng này sẽ có sẵn dưới dạng extendedProperties hash được đính kèm vs mỗi Event Object.

Advanced: API Keys

Nếu bạn cần nhiều API key khác nhau trên mỗi calendar, bạn có thể đặt googleCalendarApiKey option trên mỗi Event Source khi viết ở dạng mở rộng.

Advanced: Error Handling

Nếu bạn cần detect lỗi với Google API, thì không có cách nào để khắc phục điều này với trình xử lý lỗi jQuery’s AJAX . Bạn cần phải sử dụng FullCalendar googleCalendarError callback, có sẵn dưới dạng tùy chọn thông thường hoặc mỗi tùy chọn Event Source.

Tài liệu tham khảo

https://fullcalendar.io/docs/google-calendar

All Rights Reserved