+5

File .htm và .html khác nhau như thế nào?

Nếu tiếp xúc với thế giới internet một thời gian, người sử dụng có thể nhận thấy có 2 đuôi file khác nhau: .htm và .html cho cùng một loại file. Cả hai phần mở rộng này đều dành cho file HTML (HyperText Markup Language). Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

difference-html-htm.png

Trước khi trả lời, tôi muốn chỉ rõ 2 điều:

  • file với phần mở rộng .htm và .html đều là các file văn bản thuần, và
  • chúng điển hình được sử dụng để tạo nên các trang web

.htm và .html là tương đương nhau

Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa file .html và .htm. Chúng có thể sử dụng thay thế cho nhau. Do đó, bạn có thể đổi tên một file với phần đuôi .html thành .htm và ngược lại. Trình duyệt web sẽ vẫn hiển thị nội dung dưới cùng một hình thức.

Sự khác biệt duy nhất ở đây là...độ dài của các phần mở rộng ấy.

Vậy tại sao lại có tới 2 cách đặt phần mở rộng khác nhau cho cùng một loại file? Câu trả lời như sau: ngày xửa ngày xưa, trên nhiều hệ điều hành, phần mở rộng của file chỉ được sử dụng 3 kí tự. Điều này đặc biệt đúng với Microsoft Windows, nền tảng hệ điều hành phổ biến nhất (lúc đó và cũng như bây giờ). Thế nên, rất nhiều những trang web được tạo từ những ngày xưa cũ ấy sẽ có phẩn mở rộng là .htm, chỉ 3 kí tự mà thôi.

Sau này vì những lý do kỹ thuật, phần mở rộng .html được áp dụng đối với các file HTML. Những lý do ấy cụ thể như thế nào thì xin hẹn các bạn ở những bài viết khác nhé. Thanks for reading. (yeah)

(Nguồn tham khảo:
http://www.webdevelopersnotes.com/difference-between-htm-and-html https://en.wikipedia.org/wiki/Filename_extension)


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí