+2

Dù đã là năm 2024, bạn vẫn đang sử dụng MAMP à? Hãy xem xét 8 lựa chọn thay thế này đi.

Người dùng trên toàn cầu đều biết rằng MAMP là một công cụ phổ biến cho phát triển PHP và Web trên macOS. Nó tích hợp Apache, MySQL và PHP, giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai môi trường phát triển cục bộ. Tuy nhiên, MAMP không hoàn hảo và vẫn tồn tại một số nhược điểm. Hiện nay, có nhiều môi trường phát triển miễn phí khác, vượt trội hơn so với MAMP.

Tiêu thụ tài nguyên lớn: MAMP chiếm rất nhiều tài nguyên hệ thống, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của môi trường phát triển, đặc biệt là khi xử lý các dự án yêu cầu nhiều tài nguyên.

Khả năng linh hoạt hạn chế: MAMP cung cấp cấu hình cố định và không đủ linh hoạt khi quản lý các phiên bản PHP hoặc các thành phần khác. Nếu người dùng cần sử dụng phiên bản hoặc kết hợp phần mềm cụ thể cho dự án phát triển, điều này có thể không thuận tiện.

Thiếu chức năng cao cấp: Mặc dù MAMP cung cấp môi trường phát triển cơ bản, nhưng có thể thiếu một số chức năng và công cụ cao cấp, hạn chế khả năng và hiệu suất của quy trình làm việc phát triển.

8 Lựa chọn Thay thế Tốt nhất

Dưới đây là 8 lựa chọn thay thế tốt nhất cho MAMP, mang đến một bộ đầy đủ cho việc phát triển Web trên macOS:

1. ServBay

 • ServBay là một công cụ phát triển Web độc đáo, thiết kế đặc biệt cho macOS. Triển khai môi trường phát triển bằng một lần nhấn.
 • Hỗ trợ chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP, hỗ trợ dòng lệnh mạnh mẽ, tùy chỉnh tên miền và SSL.
 • Hiệu suất và tiện ích cao, hỗ trợ MariaDB, PostgreSQL, Redis và nhiều công cụ phổ biến khác.

services.png

2. Devilbox

 • Devilbox là môi trường phát triển PHP xuất sắc, cung cấp một bộ đầy đủ cho việc phát triển Web trên macOS.
 • Dựa trên Docker, Devilbox cung cấp môi trường phát triển PHP đã được thiết lập trước.
 • Hỗ trợ linh hoạt trên Windows, Linux và macOS.

image.png

3. Ddev

 • Ddev là một công cụ phát triển mã nguồn mở khác dành cho PHP.
 • Sử dụng Docker để tạo môi trường phát triển PHP đầy đủ.
 • Trang GitHub của Ddev

image.png

4. Fenix Web Server

 • Fenix Web Server là lựa chọn thay thế mã nguồn mở cho MAMP trong phát triển PHP và Web.
 • Dễ sử dụng và cấu hình, hỗ trợ nhiều dự án và nhiều công nghệ khác nhau.

image.png

5. Lando

 • Lando là công cụ đa năng cho phát triển địa phương và DevOps, hỗ trợ nhiều loại dự án.
 • Giao diện người dùng thân thiện và hỗ trợ nhiều framework và nền tảng phát triển phổ biến.

image.png

6. BAMP

 • BAMP là "Brew, Apache, MySQL, và PHP", cung cấp một cách đơn giản để thiết lập và quản lý môi trường phát triển địa phương.
 • Sử dụng Homebrew để cài đặt và quản lý gói phần mềm, cung cấp giao diện dòng lệnh đơn giản.

7. Clamp

 • Clamp là một dòng lệnh Apache MySQL PHP được thiết kế cho macOS, dễ sử dụng và cấu hình.
 • Tích hợp tạo máy chủ và cơ sở dữ liệu tự động, sử dụng Apache và PHP hệ thống, hỗ trợ MariaDB qua Homebrew.
 • Trang GitHub của Clamp

8. XAMPP

 • XAMPP là một nền tảng mã nguồn mở phổ biến, cung cấp một giải pháp máy chủ Web đầy đủ cho phát triển PHP và Web.
 • Bao gồm Apache, MySQL, PHP, thậm chí cả Perl, hỗ trợ xây dựng và kiểm thử ứng dụng Web trên máy tính cá nhân.

image.png

Tóm lại, bằng cách xem xét các giải pháp mã nguồn mở như ServBay, Devilbox, Ddev, Fenix, Lando, BAMP, Clamp hoặc XAMPP, nhà phát triển có thể có được sự linh hoạt, kiểm soát và truy cập vào nhiều tính năng và công cụ hơn trong phát triển PHP và Web. Bạn còn lựa chọn nào tốt hơn không, hãy cho tôi biết nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.