+4

Custom SearchView giống với google search

I, Giới thiệu

 • Xin chào mọi người lại là mình đây. Dạo gần đây mình có làm 1 dự án có chức năng search nên tiện thể chia sẻ với mọi người luôn.
 • Mình thấy hầu hết các bài viết trên về search ở trên Google đều sử dụng RxJava của MindOrks.
 • Mình cũng dựa vào nó để làm nhưng khi thực hiện trong dự án thì lại gặp các vấn đề khó khăn khác.
 • Mình làm tutorial này để chia sẻ các case mà mình đã gặp phải từ đơn giản đến phức tạp.
 • Chú ý: thời đại architecture component rồi nên mình sẽ sử dụng AndroidX, RxJava. Comming soon: coroutine.
 • Nếu bạn thấy cái SearchView mặc định của Google không đẹp thì yên tâm hãy đọc hết bài này bạn cũng có thể tạo ra 1 cái search View dạng như Google mà chỉ bằng SearchView.
 • Phần 1: Custom SearchView. kết quả mong muốn sẽ là:

 • Let's go.

II, Thực hiện

 • Mình sẽ bỏ qua khâu import các dependecy cần thiết nhé. Mọi người phải tự tìm hiểu nhỉ.
 • Bước 1: Tạo 1 SearchView trong xml:
  <androidx.appcompat.widget.SearchView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="56dp" />
 • Đây là kết quả bạn nhận được:

 • Hai trạng thái unfocus và focus lại hiển thị 2 kiểu khác nhau. Điều này mình sẽ giải thích sau.
 • Nhìn hơi chán nhỉ 😅.
 • Bước 2: Thống nhất 1 kiểu hiển thị giữa 2 trạng thái thôi
app:iconifiedByDefault="false"
 • Kết quả là chỉ có 1 kiểu hiển thị dù nó được focus hay không

 • Bước 3: Loại bỏ submit query background:
 • Ở bước 2, chúng ta thấy 1 background được insert ở bottom của SearchView. Mình sẽ phải loại bỏ nó.
 app:queryBackground="@null"
 • Kết quả là:

 • Bước 4: Tạo cho SearchView 1 background:
 • Tạo 1 drawable trong res/drwable folder có tên là shapebgsearch.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:shape="rectangle">

  <stroke
    android:width="0.5dp"
    android:color="#000000" />

  <solid android:color="#33FFFFFF" />

  <corners
    android:bottomLeftRadius="8dp"
    android:bottomRightRadius="8dp"
    android:topLeftRadius="8dp"
    android:topRightRadius="8dp" />
</shape>
 • Các color và dimen chỉ là mình ví dụ minh họa thôi mọi người có thể thay đổi tùy ý muốn của mình nhé.
 • Và đây là kết quả:

 • Nhìn có đẹp và bắt mặt hơn rồi. Nhưng vẫn cần hoản thiện hơn nữa.
 • Bước 5 (Optional): Set search icon:
 • Dùng vector asset tool của Android studio để tạo ra 1 vector có tên là ic_menu.xml:
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:width="24dp"
  android:height="24dp"
  android:viewportWidth="24.0"
  android:viewportHeight="24.0">

  <path
    android:fillColor="#7f000000"
    android:pathData="M3,18h18v-2L3,16v2zM3,13h18v-2L3,11v2zM3,6v2h18L21,6L3,6z" />
</vector>
 • Tiếp đó set search icon cho SearchView:
  app:searchIcon="@drawable/ic_menu"
 • Đây là kết quả:

 • Bước 6 (optional): Enable voice search:

 • Trong res/xml folder tạo file searchable.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<searchable xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:hint="@string/search_hint"
  android:label="@string/app_name"
  android:voiceSearchMode="showVoiceSearchButton|launchRecognizer" />
 • Tiếp theo trong AndroidManifest.xml thêm vào trong thẻ <activity> của Activity chứa SearchView:
<activity android:name=".MainActivity">

  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    <action android:name="android.intent.action.SEARCH" />
  </intent-filter>
  
  <meta-data
    android:name="android.app.searchable"
    android:resource="@xml/searchable" />
</activity>
 • Ở Acitivy hay Fragment chứa SearchView thêm:
val searchManager = getSystemService(Context.SEARCH_SERVICE) as SearchManager
search.setSearchableInfo(searchManager.getSearchableInfo(componentName))
 • Kết quả là:

 • Bước 7 (optional): Loại bỏ submit background:

 • Sau khi bạn enable voice search, nếu để ý kĩ sẽ thấy 1 background với 1 gạch nằm bên dưới của voice search. Đây là background của submit layout.

 • Để loại bỏ nó bạn thêm:

app:submitBackground="@null"
 • Và kết quả là:

III, Full xml code

 • Toàn bộ code trong xml được tổng hợp dưới đây:
<androidx.appcompat.widget.SearchView
  android:id="@+id/search"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="16dp"
  android:layout_marginTop="56dp"
  android:layout_marginEnd="16dp"
  android:background="@drawable/shape_bg_search"
  app:iconifiedByDefault="false"
  app:queryBackground="@null"
  app:searchIcon="@drawable/ic_menu"
  app:submitBackground="@null" />

IV, Giải thích (optional)

 • Mình sẽ thực hiện câu "Điều này mình sẽ giải thích sau" ở bước 1 - II nhé.
 • Mình tìm ra được những chi tiết nhỏ nhặt và ý nghĩa của SearchView: query background, submit background... là đều do mình đã xem source của nó.
 • Bấm tổ hợp shift + shift và bạn find file abcsearchview.xml: đây chính là file cấu tạo nên SearchView của chúng ta.
 • Ví dụ: LinearLayout có id = submit_area sẽ tương ứng với thuộc tính tương ứng như app:submitBackground chẳng hạn.
 • Ngoài ra bạn cũng có thể dùng SearchView#findViewById() và điền 1 id trong layout này để custom SearchView của bạn theo ý muốn.

V, Tổng kết

 • Search là 1 tác vụ phổ biến trong Android.
 • Việc custom SearchView cũng là 1 tác vụ cần thiết để UI/UX phù hợp với user.
 • Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nhiều hơn trong khi làm việc với search.
 • Những thứ nhỏ nhất là những thứ quan trọng nhất.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.