+1

Comparison Testing

Kiểm thử so sánh có thể giúp các kỹ sư kiểm thử hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm phần mềm. Cách tiếp cận của kiểm thử so sánh liên quan đến việc so sánh các tập tin và thư mục đồng thời.

Kiểm thử so sánh là gì?

So sánh kiểm thử bao gồm việc so sánh nội dung của cơ sở dữ liệu, tệp, thư mục, v.v ...

Một kiểm thử so sánh có thể được thực hiện theo hai cách:

 • Kiểm thử so sánh trực tiếp: Đây là một cách kiểm thử các phần cụ thể của mỗi trang web với nhau. Thông thường, nhiều trang web được so sánh cùng nhau.
 • Kiểm thử so sánh đối tượng: Thực hiện cùng một kiểm thử cho từng trang riêng biệt. Thông thường, một trang web tại một thời điểm được kiểm thử.

Hình dưới đây cho thấy hai tệp được so sánh với sự trợ giúp của công cụ so sánh và hiển thị các tính năng khác nhau mà công cụ cung cấp như tùy chọn merge, chỉnh sửa một vùng, ... để sử dụng theo yêu cầu.

Kiểm thử so sánh có thể được thực hiện theo những cách sau:

 • Site của đối thủ cạnh tranh hiện tại với site hiện tại của bạn
 • Phiên bản của đối thủ cạnh tranh hiện tại với phiên bản cũ hơn
 • Phiên bản của bạn với phiên bản cũ hơn

Công cụ kiểm thử so sánh

 • Ultracompare Bên cạnh việc so sánh các tập tin và thư mục, Ultracompare có khả năng merge giữa các tập tin được so sánh. Với Ultracompare, thậm chí các tệp zip và jar cũng có thể được so sánh.

 • WinMerge Đây là một công cụ so sánh nền tảng chéo được sử dụng cho cả Windows và Linux. Nó có thể so sánh cả thư mục và tập tin.

 • DiffDoc Nó so sánh các tập tin với nhiều định dạng như word, PDF, txt, rtf, html, xml,..

 • Windiff Công cụ Windiff highlight mọi sự khác biệt giữa các tệp và thư mục với một màu khác. Đây là một phần mềm miễn phí có sẵn cho cả hệ điều hành 32 bit và 64 bit.

Ứng dụng thực tiễn của kiếm thử so sánh

 • Các kỹ sư kiểm thử nên đảm bảo trước khi thực hiện so sánh sản phẩm được thử không có quá nhiều mẫu
 • Xác minh xem mẫu có phù hợp với tiêu chuẩn thiết lập cho bài kiểm thử
 • Kiểm tra các mẫu hiện tại có liên quan và đầy đủ không
 • Xác định các vai trò và nhiệm vụ khác nhau của từng thành phần của hệ thống.

Lợi ích của việc kiếm thử so sánh

 • Có thể dễ dàng phát hiện những điểm yếu và điểm mạnh của phần mềm.
 • Giúp nhận ra cấu trúc thiết kế của các sản phẩm cạnh tranh cũng như cho phép bạn sử dụng chúng như là một chuẩn việc cải tiến trong tương lai

Tóm lại:

 • Kiểm thử so sánh có thể giúp các kỹ sư kiểm thử hiểu được sức mạnh và điểm yếu của sản phẩm phần mềm.
 • Kiểm thử so sánh liên quan đến việc so sánh các nội dung của cơ sở dữ liệu, tập tin,... chống lại kết quả thực tế.
 • Giúp bạn nhận ra cấu trúc thiết kế của các sản phẩm cạnh tranh

Nguồn : https://www.guru99.com/comparison-testing.html


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí