+5

Basic about Proguard in Android

Proguard and its basic flow

What is proguard ?

ProGuard là trình tối ưu hóa phổ biến nhất cho Java bytecode. Nó làm cho các ứng dụng JavaAndroid của bạn nhỏ hơn tới 90% và nhanh hơn tới 20%. ProGuard cũng cung cấp sự bảo vệ tối thiểu chống lại kỹ thuật đảo ngược bằng cách làm xáo trộn tên của các classes, fieldsmethods.

ProGuard is a Java class file shrinker, optimizer, obfuscator, and preverifier.

 • Bước Shrinking sẽ phát hiện và loại bỏ các class, fields và method không sử dụng.
 • Bước Optimization sẽ phân tích và tối ưu hóa bytecode của các phương thức.
 • Bước Obfuscation sẽ đổi tên các class, fields và method còn lại bằng cách sử dụng các tên ngắn vô nghĩa.

👉 Những bước đầu tiên này làm cho code base nhỏ hơn, hiệu quả hơn và gây khó hơn đối với các hacker (hay reverse-engineer).

 • Bước Preverification cuối cùng sẽ thêm thông tin xác thực vào các class, được yêu cầu cho Java Micro Edition và cho Java 6 trở lên.

Tất cả các bước này đều là optional. Chẳng hạn Proguard có thể chỉ sử dụng để liệt kê dead code trong ứng dụng ...

Why need to use it?

Ngoài việc tối ưu hóa cho code của bạn và cung cấp sự bảo vệ tối thiểu chống kỹ thuật đảo ngược source nói trên, việc sử dụng proguard trên android là cần thiết vì đơn giản với android SMALLER IS FASTER.

 1. Download: Người dùng không muốn tốn lưu lượng data (3G, 4G) để tải ứng dụng quá nặng
 2. Install/Compile: Người dùng sẽ không muốn tốn quá nhiều không gian ổ cứng và thời gian cài đặt cho ứng dụng quá nặng.
 3. Startup: Người dùng hiển nhiên không thích những ứng dụng khởi động quá lâu.

Đến đây, có thể nhiều bạn sẽ phản bác rằng sự phát triển mạnh mẽ của hardware những năm gần đây về cả RAM, Disk space hay bandwidth là quá nhiều, nhưng thực tế đó không phải giải pháp tốt nhất, giải pháp gốc rễ.

Proguard Basic Flow

Đầu tiên ProGuard đọc các input jars đầu vào (hoặc aar, war, ear, zip, apk hoặc directory). Sau đó, nó tiến hành shink, optimize, obfuscatepreverify chúng. Bạn có thể tùy ý để ProGuard thực hiện nhiều lượt tối ưu hóa (bước optimize). ProGuard ghi kết quả được xử lý vào một hoặc nhiều input jars đầu ra (hoặc aar, war, ear, zip, apk hoặc directory). Đầu vào có thể chứa các file resource, có tên và nội dung có thể được cập nhật tùy ý để phản ánh tên lớp bị xáo trộn (obfuscated class names).

ProGuard yêu cầu các library jar (hoặc aar, war, ear, zip, apk hoặc directory) của các jar đầu vào (nêu ở trên) phải được chỉ định. Đây thực chất là các thư viện mà bạn sẽ cần để biên dịch code. ProGuard sử dụng chúng để xây dựng lại các phụ thuộc lớp cần thiết để xử lý đúng. Các library jar luôn luôn không thay đổi. Bạn vẫn nên đặt chúng trong class path của ứng dụng cuối cùng của bạn.

Để xác định code nào phải được giữ và code nào có thể bị loại bỏ hoặc bị xáo trộn, bạn phải chỉ định một hoặc nhiều entry points vào code của mình. Các entry points này thường là các class với các main method, applet, midlets, Activities, v.v.

 • Trong bước Shrinking, Proguard bắt đầu từ các seeds và xác định đệ quy những class và class member nào được sử dụng (Reachable code). Tất cả các class và class member còn lại sẽ bị loại bỏ.
  • seeds.txt: Chứa các class và member mà không bị làm mờ (phù hợp với keep rules của mình)
  • usage.txt: output của bước shrinking, chứa các code đã bị remove.
 • Trong bước Optimization, Proguard sẽ tối ưu hóa thêm code. Giữa các lần optimization, classmethod không phải là entry point có thể được đặt private, static hoặc final, unused parameter có thể bị xóa, một số method có thể được nội tuyến (inline).
 • Trong bước Obfuscation, Proguard sẽ đổi tên các classclass member không phải là entry point. Trong toàn bộ quá trình này, việc giữ các entry point đảm bảo rằng chúng vẫn có thể truy cập bằng tên gốc của chúng.
  • mapping.txt: output của bước Obfuscation, chứa translation giữa original codeobfuscated code
 • Bước Pre-verification là bước không cần biết về entry point
  • dump.txt: Chứa tất cả thông tin những phần mà nó đã optimize hay obfuscate

Ex: Trong hình thể hiện ứng dụng và một runtime library dependency của nó. Trong quá trình proguard, các method foo(), faz()bar() được xem là reachable từ MainActivity.class entry point. Tuy nhiên, class OkayApi.classmethod baz() của nó không được sử dụng bởi app, nên nó sẽ bị xóa khi shrinking ứng dụng.

R8

History and background of R8

Developer viết code bằng Java hay Kotlin, nhưng Android expect Dalvik bytecode. Dưới đây là quá trình của tối ưu hóa ứng dụng release đã từ lâu:

Java compiler sẽ compile source code thành Java bytecode. Proguard có thể tùy chọn tối ưu hóa bytecode. Cuối cùng trình biên dịchdx sẽ chuyển Java bytecode sang Dalvik bytecode. Dalvik bytecode được đóng gói trong apk và cài đặt trên thiết bị. Thường Proguard sẽ giảm 20-50% kích thước bytecode và cải thiện hiệtiu suất khoảng 20%

Đối với developer thì performance của build process là cực kì quan trọng, nên khoảng năm 2015, android team đã giới thiệu compiler Jack and Jill. Chúng tích hợp chức năng của Java compiler, ProguardDalvik compiler trong 1 step duy nhất.

Nhìn có vẻ hợp lý hóa quá trình build process, nhưng có vẻ nó không hoạt động tốt với hệ sinh thái và công cụ làm việc với Java bytecode. Android team đã từ bỏ nó vào năm 2017. Với trình biên dịch D8, họ lùi lại một bước, chỉ cần thay thế trình biên dịch dx bằng một triển khai mới:

D8dexer dùng convert Java bytecode sang Dalvik bytecode, thay thế cho dx dexer, cung cấp mã bytecode với chất lượng tốt hơn so với dx dexer.

R8 là phiên bản mới của D8 nhằm tích hợp chức năng của ProguardD8.

3 steps quan trọng của R8:

 1. Shrinking or tree shaking: xóa *unused classes, fields, methods *từ ứng dụng.
 2. Code optimization: làm code gọn hơn và hiệu quả hơn.
 3. Name obfuscation: rename class, field, method còn lại với các tên ngắn vô nghĩa. Step này cũng làm giảm 1 phần kích thước source code.

Entry Point with R8

Code shrinking với R8 được enable mặc định khi bạn set minifyEnabled = true

Quá trình shrinking code (còn được gọi là tree shaking), là quá trình loại bỏ codeR8 xác định là không bắt buộc khi chạy. Quá trình này có thể làm giảm đáng kể kích thước ứng dụng của bạn, ví dụ, ứng dụng của bạn bao gồm nhiều thư viện phụ thuộc nhưng chỉ sử dụng một phần nhỏ chức năng của chúng.

Để shrink code của ứng dụng, trước tiên R8 xác định tất cả các Entry Point trong code ứng dụng dựa trên tập hợp các configuration files. Các entry point này bao gồm tất cả các class mà android platform có thể sử dụng để mở các activity hay service của bạn. Bắt đầu từ mỗi entry point, R8 kiểm tra đệ quy code ứng dụng để xây dựng một biểu đồ graph, gồm tất cả các method, member variableclass khác mà ứng dụng có thể truy cập lúc runtime. Các mã không được kết nối với biểu đồ được coi như là unreachable và có thể bị xóa khỏi ứng dụng.

Có 2 lý do để R8 xem các android platform classentry point:

 1. R8 hay proguard đều là các static analysis tool, chúng không thể biết được class của platform sẽ làm gì, bởi chúng có thể được gọi lúc runtime bất kỳ lúc nào (nằm ngoài ứng dụng của bạn)
 2. Android có nhiều version và có thể được cập nhật.

References https://developer.android.com/studio/build/shrink-code

https://www.guardsquare.com/en/blog/proguard-and-r8

https://www.guardsquare.com/en/products/proguard/manual/introduction


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.